<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: OCEANTECH

#0697: Verftsindustri «En kreativ og utviklende produksjon»

Gjest: Camilla Kvaløsæter

Administrativ leder og logistikkansvarlig of Folla Maritime Service


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrativ leder og logistikkansvarlig i Folla Maritime Service, Camilla Kvaløsæter, om norsk verftsindustri både før og under Covid-19. Folla Maritime Service AS ble startet i februar 2013, og har siden starten produsert 70 oppdrettsbåter og ei fôringsflåte siden båtproduksjonen startet i 1994. I podcasten forteller Camilla om hvordan Folla Maritime Service utvikler nye og gode løsninger i samarbeid med brukerne samtidig som at de i dette samspillet også jobber for å nå våres felles mål om å utvikle miljøvennlige prosesser og produkter. Hva skal til for at vi skal klare å lage løsninger som faktisk møter de behovene vi har?
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig?
Positiv, kreativ, balansert og sosial. Faglig liker jeg utfordringer, er profesjonell, løsningsorientert, ryddig og organisert.

Hvordan beskriver du oppdraget til din organisasjon?
Vi produserer hovedsakelig aluminiumsfartøy etter kundens ønsker. Vi driver også med ombygging, servicer og andre prosjekter som dukker opp fra land til vann.

Hva motiverer deg mest ved dette oppdraget?
Oppdraget er banebrytende for blå næring da det ikke er produsert helelektrisk oppdrettsbåt av denne dimensjonen før.

Hva synes du er de mest interessante dilemmaer?
Å oppfylle krav til miljøvennlige løsninger samtidig som de skal oppfylle avanserte og tøffe arbeidsoppgaver gjennom et helt år i røffe forhold.

Dine 3 beste tips til andre som innoverer i samme sektor?
1. Ta sjansen, men ikke uten grundig utredning
2. God prosjektering, oppfølging og kvalitetssikring
3. Gode verktøy for loggføring og planlegging

Dine egne relevante prosjekter siste året?
- Follawork 35
- Follaspeed 36
- Follamulti 50
- Follawork 36 EL
- Follaterrier 26

Hvem inspirerer deg, gjennom lignende prosjekter?
Blir inspirert hver dag av mine kolleger. Inspireres også av oppdrettsnæringa som hele tiden jobber for å utvikle miljøvennlige løsninger.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Grønne løsninger.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi er ikke redd for å prøve nye miljøvennlige løsninger på tross av at det både koster økonomisk og tar lang tid. Norge er også god på å spre innovasjon og kunnskap ut til alle som er interessert i å følge utviklingen.

Viktigste nye perspektiver fra Covid?
Vi må være tidligere ute med alt av avgjørelser og bestillinger for å opprettholde produksjonens fremdrift som planlagt før koronaen inntraff.

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Jeg anser meg selv som en lagspiller. Jeg er en problemløser og forsøker å gjøre produksjonen og de ansatte mest mulig effektiv og trygge gjennom å serve dem med det de trenger for å kunne holde hjulene i gang og trives. På denne måten får alle et eieforhold til prosjektet.

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?
Vi ønsker å være med for at vi som verft og norske fartøy til sjøs ikke skal ha miljøskadelige utslipp til sjø eller luft. Vår tilnærming til bærekraft er sikker drift, høy verdiskapning og utvikling av fartøy med lave karbonutslipp.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
Uansett hva du gjør, gi alltid 100%.

Kan du oppsummere vår samtale med 3 ord?
Spennende, til ettertanke og utviklende.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Camilla jobber med maritim teknologi, noe som tradisjonelt er et mannsdominerende yrke. Hun mener det er viktig å vise at kvinner som jobber der trives vil bidra til at flere kvinner tør og vil gå i denne retningen. Hun mener at ved å blande kjønn i en bedrift endres den sosiale dynamikken til det bedre. Hva er dine tanker om å ansette kvinner for balansens skyld i ulike bedrifter?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Innovasjon Endringsledelse Bærekraft  Fiskeri Kjønnsbalanse og likestilling 
Ta sjansen, men ikke uten grundig utredning for å best mulig sikre og oppnå et produkt som oppfyller målene.

- Camilla Kvaløsæter

Recommended literature:
ILaks er gratis og lett tilgjengelig informasjon om og fra næringa. Messer som Aqua Nor og Nor Fishing presenterer forskning, erfaringer og innovasjon innen blå næring.

This is Folla Maritime Service

Folla Maritime Service AS ble startet i februar 2013, og har siden starten hatt en meget positiv utvikling med god ordretilgang. Dagens selskap, og forløperne Folla Maritime AS og Mecon AS, har produsert 70 oppdrettsbåter og ei fôringsflåte siden båtproduksjonen startet i 1994. I tillegg er det bygd hurtiggående båter og en fiskebåt. Folla Maritime Service AS har i dag 21 ansatte. Folla Maritimes båter er i daglig bruk hos mange oppdrettsselskap og andre firma og langs hele kysten, blant andre Salmar og Cermaq.