<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder i Sosialistisk Ungdom, Andreas Sjalg Unneland. I tillegg til å lede Sosialistisk Ungdom er Andreas jusstudent. Han gikk inn i politikken for ni år siden med mål om å endre verden. Andreas ser på klimakrisen og den voksende økonomiske ulikheten i verden som de viktigste utfordringene han ønsker å være med på å løse. I episoden reflekterer han over villighet til omstilling, om det å tenke utenfor boksen i politikken, samt hvordan det grønne må gjennomsyre alt vi gjør.

Hvem er du, personlig og faglig?

Tjuefemåring fra Sotra på Vestlandet. Bodd i Oslo de tre siste årene for å drive med ungdomspolitikk. Fullført fire år på jussen i Bergen og skal fullføre det siste nå til høsten.

Hva er den viktigste kjerneverdien i ditt parti?

Solidaritet.

Hva motiverer deg mest ved dette oppdraget?

Det som driver meg er bevisstheten om at samfunn skapes av mennesker og vi kan endre det. Den urettferdigheten vi ser i verden og i samfunnet trenger ikke å eksistere.

Hva synes du er de mest interessante dilemmaer?

Klimakrisen er allerede overskytende, og samtidig vokser den økonomiske ulikheten i verden. Det er store utfordringer som må løses.

Dine 3 beste tips til innovasjon i politikk?

Jeg tror norsk politikk ofte blir veldig snever. Vi tenker kort og innenfor boksen.

Dine 3 viktigste prosjekter siste året?

Det definitivt viktigste og største prosjektet er å lede ungdomspartiet. Det er en livsstil som innebærer mange timer på kontoret og på reise.

Nevn 3 personer inspirerer deg, nasjonalt eller globalt?

Alexandria Ocasio-cortez.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Bygge digital kompetanse, samt å utvikle grønn industri og maritim sektor.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Vi har sterke fagmiljøer, og vi har et utdanningssystem som gjør at folk fra ulik bakgrunn møtes og utvikles i fellesskap.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?

Viktigheten av sikkerhetsnettet i samfunnet, at vi må ha et sterkt helsevesen, en landbruksnæring som produserer maten vår, samt at mange jobber som ofte blir sett ned på er de som holder hjulene i gang i krisetider.

Hvordan er du som politiker, og hvorfor funker det?

Jeg vil si at jeg er real. Jeg er opptatt av å si det jeg mener, men også å møte dem jeg er uenig med og lytte til deres perspektiver. Da jeg satt i kommunestyret tenkte jeg mye på; hvem er det som taper eller vinner på dette forslaget, hvilke interesser er det nå som møtes, og hva er egentlig konflikten. Det er viktig å reflektere rundt dette når man møter nye problemstillinger.

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?

Det grønne må gjennomsyre alt vi gjør. Det er en helt hinsides oppgave vi har fått å løse.

Ditt livsmotto?

«Radikal og realistisk».

Kan du oppsummere vår samtale med 5 ord?

Rødt og grønt er nøkkelen.

Politician

This what you will learn:

Data som nasjonal ressurs   De nye algoritmeherrene   Norges unike posisjon og muligheter   De nye jobbene   Regulering som driver innovasjon   Livslang læring nå  
Jeg tror norsk politikk ofte blir veldig snever. Vi tenker kort og veldig innenfor boksen. Vi er kanskje litt redd for å prøve ute nye ideer. Samfunnet hadde blitt mer spennende om man ville prøve mer, angripe problemstillingene på nytt og se hva som funker.

- Andreas Sjalg Unneland

Recommended literature:
Talking to my daughter av Yanis Varoufakis. 

This is Sosialistisk Ungdom

Sosialistisk Ungdom (SU) er ungdomsorganisasjonen til Sosialistisk Venstreparti. SUs ideologi er sosialisme og feminisme.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse