<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: CLEANTECH

#0705: Sirkularitet i kommunalt avfall

Gjest: Geir Tore Leira

Administrerende direktør of Innherreds Renovasjon IKS


Med Vert Silvija Seres

Hvordan jobber Innherreds Renovasjon IKS med sirkulær økonomi innen avfallsbransjen på et kommunalt nivå? Og offentlig eide selskaper har som regel en streng og stram budsjettering, likevel har Innherred Renovasjon IKS et sterkt fokus på innovasjon som ikke nødvendigvis kan budsjetteres. Hvordan klarer de dette? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør i Innherred Renovasjon IKS, Geir Tore Leira, om innovasjon i offentlig og privat sektor i samarbeid og hvordan man skal få igang offentlig innovasjon.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig?

Gift og familiefar med to barn. Kommer fra en toppidrettsfamilie og trives i naturen. Har interesse for å jobbe med og for folk for å skape noe.

Hvordan beskriver du oppdraget til din organisasjon?

Tilby innbyggerne effektive renovasjonstjenester med høyt servicenivå. Med fremtidsrettet teknologi, kompetanse og miljøfokus løser IR kommunenes oppgaver innen avfallsbehandling.

Hva motiverer nettopp deg ved dette oppdraget?

Det å vise at selv om man er offentlig eid kan man skape prestasjonskultur og et fokus mot å utvikle ting. Også det å skape arenaer der vi deler og utveksler kompetanse er spennende. IR har også vært pådriver for etablering av Europas mest moderne biogassfabrikk.

Hva synes du er de mest interessante dilemmaer?

Dynamikken mellom ny teknologi og menneskets motivasjon for endring.

Dine 3 beste tips til andre som innoverer i samme sektor?

1. Skaff et nettverk 2. Utvikle nysgjerrighet 3. Tør å dele kunnskap

Dine egne relevante prosjekter siste året?

- Etablering av Civac – innovasjonsklynge i Midt-Norge - Fellesprosjektet Relt - Samarbeid med Felleskjøpet og Innovasjon Norge om et pilotprosjekt for produksjon av sekkejord uten torvtilsetting - Samarbeid med Arbor (sponfabrikk i Hattfjelldal) og Innovasjon Norge - Etablering av første biogass fyllestasjon

Hvem inspirerer deg, gjennom lignende prosjekter?

Marit Breivik og Walter Qvam.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Forholdet mellom digital teknologi og mennesket. De som klarer å få til lærende organisasjoner som ser muligheter med ny teknologi og er motivert for endring vil være de som har størst sjanse til å lykkes.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Vi er flinkere til å dele kunnskap mellom bedrifter og ulike miljø, sammenliknet med resten av verden.

Viktigste nye perspektiver fra Covid?

Vi har tatt i bruk ny teknologi, det har vært mindre reising, samt et større fokus på regionale løsninger.

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?

Jeg opptatt av å gi ansvar. Det er viktig å skape eierforhold til prosesser og vedtak som gjøres. Man må også kunne agere kjapt hvis det trengs. Det skal være kort avstand i hierarkiet - alle skal ses.

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?

Vi tenker bærekraft i alle våre utviklingsprosjekter.

Et yndlingssitat eller livsmotto?

En centimeter bedre hver dag gir en meter forbedring på 100 dager.

Kan du oppsummere vår samtale med 3 ord?

Innovativ, motiverende og fremtidsrettet.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Innherred Renovasjon sin raske vekst skyldes 3 nøkkelfunksjoner. Hvilke er de, og hvordan kan andre norske aktører innen innovasjon la seg inspirere av dem?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Avfallshåndtering kommunalt Fremtidsrettet Resirkulering Sirkulær økonomi
Det å vise at selv om man er offentlig eid så kan man være med og skape prestasjonskultur og skape et fokus mot og utvikle ting for det beste for våre innbyggere.

- Geir Tore Leira

Recommended literature:
Jeg leser mye om det menneskelig perspektivet. Er opptatt av å forstå reaksjoner hos ulike typer folk. At ulike personligheter trigges av ulike drivere. Kompleksiteten i organisasjoner med mennesker forskjellighet er for meg spennende. Situasjonsbestemt ledelse er ledesnor

This is Innherreds Renovasjon IKS

Innherred Renovasjon er et interkommunalt renovasjonsselskap som eies av kommunene Selbu, Malvik, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy og Leksvik i Sør- og Nord-Trøndelag. Innherred Renovasjon har et heleid datterselskap, Retura IR, som leier ut containere og leverer avfallsløsninger for næringslivet. Innherred Renovasjon er medeier i flere andre avfallshåndteringsselskaper.