<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BUILDTECH

#0706: Innovasjon i en konservativ bransje

Gjest: Frode Resve

Daglig Leder of Securo


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Securo, Frode Resve. Securo produserer brannsikre lufteventiler basert på den anerkjente Firebreather teknologien. Frode forteller om hvorfor han mener alle i bransjen bør innovere, med tanke på å utvikle produkter som også utvikler bransjen. Silvija og Frode diskuterer hvordan man kan bruke innovasjon i en konservativ bransje som en motor for bærekraft, og Frode deler om hvordan Securo innoverer for sirkularitet i byggebransjen.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig?
Familiemann med to barn på 14 og 17 år. Har hatt forskjellige verv innen barnas fritidssysler. Ellers tilbringer jeg tid ute i naturen, både ved sjøen og på fjellet. På jobb prøver jeg å være en leder som legger til rette for at de ansatte skal kunne lykkes med sine arbeidsoppgaver.

Hvordan beskriver du oppdraget til din organisasjon?
Utvikle og selge verdens beste brannsikringsprodukter innenfor vår nisje, som er brannsikre ventiler. Dette gjør vi ved å fremheve kompetanse, samt å være innovative og ansvarlige.

Hva motiverer deg mest ved dette oppdraget?
Jeg føler meg priviligert som får lov til å jobbe med noe som kan utgjøre en forskjell. Slagordet til Securo er «Protecting People».

Hva synes du er de mest interessante dilemmaer?
Ytelse mot pris. Å være nøye gir ofte det dilemmaet at det koster en del, noe som igjen vil gi utslag i pris.

Dine 3 beste tips til andre som innoverer i samme sektor?
Man bør innovere med tanke på å utvikle produkter som også utvikler bransjen. Dette har eksempelvis Tesla gjort for bilbransjen.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Det siste året har vi jobbet med en ny produksjonsmetode som gjør at vi kan lage helt nye produkter.

Hvem inspirerer deg, gjennom lignende prosjekter?
Elon Musk.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Endringsledelse og tilpasningsdyktighet. Ting endrer seg raskt.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
En del bransjer er tilpasningsdyktige. Vi må fortsette å sette søkelys på dette, og myndighetene må legge til rette for det.

Viktigste nye perspektiver fra Covid?
Det har vist at vi må fungere som team. Det har også vist at vi må tenke endringsledelse – man kan ikke sitte på gjerdet i slike situasjoner.

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Jeg sitter ikke med pisken, men prøver å legge til rette for at alle skal bli den beste versjonen av seg selv og dermed kan bygge et godt team.

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?
Jeg tror det er viktig for alle å ha et forhold til bærekraftperspektivene. Om ikke alle FN’s mål så er det viktig å se om man burde implementere noen av dem.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
Thomas A. Edison: «I have not failed. I’ve just found 10 000 ways that won’t work».

Kan du oppsummere vår samtale med 3 ord?
Omstilling, sjanser, og samhandling.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Som gründer tar man ofte en stor risiko hvor man kan ende med å gå konkurs. Hva kan vi lære av USA når det kommer til dette? Og er det lurt å støtte gründere som stadig går konkurs

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Omstilling  Å ta sjanser  Samhandling  Sirkularitet i vedlikehold 
Når bjellesauer gir krav, så endrer bransjen seg

- Frode Resve

Recommended literature:
Brennaktuelt.no er en side hvor man kan få med seg mye rundt det som skjer innen brannfeltet. I tillegg har man Brann & sikkerhet som utgis av Brannvernforeningen. For mer generelt rundt bygg er det mye informasjon å hente på bygg.no. En Europeisk side om brannsikkerhet og bransjen er Fire Safe Europe.

This is Securo

Securo produserer brannsikre lufteventiler basert på den anerkjente Firebreather teknologien. Securo ble grunnlagt i 2006 av Geir Jensen som etter lang tid innen brannprosjektering og brannrådgivning opplevde at det var et behov i bransjen som det ikke fantes gode produkter for. «Protecting people» er mer enn et slagord for dem i Securo, det er noe de etterstreber i deres hverdag gjennom å ha de mest sikre produktene på markedet og gjennom å kontinuerlig jobbe for tryggere regelverk både nasjonalt og internasjonalt.