<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BUILDTECH

#0708: Gjenbruk innen masser

Exported: Espen Lea

Gründer og CEO

SafeRock


Med Lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer og CEO av SafeRock, Espen Lea. Betong er verdens mest brukte byggemateriale, men sement-produksjonen er en klimaversting på grunn av store CO2-utslipp. SafeRock ønsker å endre betong-historien, med en innovasjon i produksjonen av betong som kan redusere CO2-utslippene med ca. 70 prosent. Silvija og Espen diskuterer Norges unike fordel innen gruvearbeid, som gjør at vi kan konkurrere med store og sterke markeder som Brasil. De snakker også om statlig regulering, og om hvorvidt reguleringer hemmer innovasjon fremfor å fremme den.

Hvem er du, personlig og faglig?
Solagutt og potet.

Hvordan beskriver du oppdraget til din organisasjon?
Hjelpe samfunnet med å løse en stor utfordring – CO2 utslipp med sementproduksjon.

Hva motiverer nettopp deg ved dette oppdraget?
At vi faktisk kan utgjøre en forskjell.

Er det noen interessante dilemmaer?
At teknologi kan løse klimautfordringen.

Dine 3 beste tips til andre lignende selskaper?
Aldri gi opp, få profesjonell hjelp og jobb med investorer så tidlig som mulig.

Dine 3 viktigste prosjekter siste året?
Stable på beina SafeRock.

Hvem inspirerer deg?
Bill Gates.

Hva er relevant kunnskap for fremtiden?
Respekt, empati, samarbeid og vitenskap.

Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Vi liker å tro at vi er verdensmester i demokrati.

Viktigste nye perspektiver fra Covid?
At vi må være bedre forberedt neste gang.

Dine beste ledelses-tips?
Tillitt og frihet – fordi alternativet legger begrensninger på kreativiteten og skaperevnen.

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?
De er viktige, men mange bruker dem «overfladisk».

Ditt livsmotto?
Kardemommeloven.

Anbefalt litteratur:

Sirkularitet Materialer Gruvearbeid Innovasjon Bærefraft
Et er ingen grunn til at gjenbrukssand ikke skal fungere. Stein er stein og sand er sand så lenge kvaliteten er god, men I dag er alt for lite gjenbruk av slike masser.

Espen Lea

Dette er SafeRock

SafeRock AS ble etablert i 2019 og utvikler sement av geopolymer som reduserer CO2-utslipp fra sementproduksjon med 70%. Løsningen og forretningsutviklingen til Saferock AS bygger på en idé og patent som er utviklet av PhD-studier av Mahmoud Khalifeh og Helge Hodne, UiS. SafeRock har nå industripartnere på laget til å utvikle en brønn-sement som skal tette oljebrønner.

Refleksjon

Safe Rock lager en erstatning for den tradisjonelle sementen som minsker CO2-utslippene med 70-80%. De bruker avgangsmasse fra gruveindustrien. Hvilken unik styrke i næringslivet har vi i Norge til å kunne slå gjennom med et slikt produkt?