<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: OCEANTECH

#0709: Å tørre å prøve

Gjest: Terje Andreassen

Daglig leder of Moen Marin


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Moen Marin, Terje Andressen, om at for å muliggjøre et grønt skifte i havbruksnæringen som må det gjøres større bruk av miljøvennlige løsninger, og at vi må minimere co2-avtrykket fordi det er "good for business". Varemerket Moen Marin er i dag verdens største leverandør av arbeidsfartøyer til havbruksindustrien. Terje forteller om hvordan Moen Marin bidrar til vekst og utvikling langs kysten i Norge i en av verdens viktigste og mest spennende næringer. Silvija og Terje diskuterer også hvordan vi kan få til en bærekraftig matproduksjon, samtidig som vi tar ansvar for et  så lavt co2-avtrykk som mulig. 
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig?
53 år, gift og har 3 barn. Har utdannelse som Siviløkonom, og har alltid hatt stor interesse for fiskeri- og havbruksnæringen. Blir motivert av å arbeide sammen med dyktige medarbeidere som liker å jobbe utviklingsorientert samtidig som det er fokus på å skape resultater.

Hvordan beskriver du oppdraget til din organisasjon?
Levere høykvalitets arbeidsbåter og utstyr til fiskeri og havbruksnæringen som dekker våre kunders behov både i nåtid og fremtid.

Hva motiverer nettopp deg ved dette oppdraget?
Det å være en del av en global bransje som representerer en av Norges viktigste fremtidsnæringer både i forhold til å drive bærekraftig matproduksjon og bidra til å utvikle miljøvennlige teknologiske løsninger.

Er det noen interessante dilemmaer?
Industrialisert matproduksjon påvirker også forbrukermiljøet – men mat må man ha. Utfordringen blir følgelig å utføre dette på en så skånsom måte som mulig.

Dine 3 beste tips til andre lignende selskaper?
1. Fokusere på menneskene og kompetansen
2. Åpenhet for teknologiske innovasjoner
3. Bærekraftsfokus i hele verdikjeden

Dine viktigste prosjekter siste året?
- Leveranse av verdens største diesel-elektriske fiskefartøy med elektrisk fremdrift
- Leveranse av våre første diesel-elektriske hybride arbeidsbåter

Hvem inspirerer deg?
Alle vår ansatte som gjør en fantastisk jobb hver dag – og alle som jobber i fiskeri og havbruksnæringen som bidrar til vekst og utvikling langs kysten i Norge.

Hva er relevant kunnskap for fremtiden?
Brukererfaring, prosjektledere, ingeniører med variert bakgrunn innenfor automasjon/elektro, maskiningeniører, skipsingeniører, vedlikeholdsingeniører, veterinærer, fiskehelsepersonell – og ikke minst digital kompetanse satt i system.

Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Vi har naturgitte forutsetninger og lang tradisjon for å holde på med fiskeri- og havbruk. Vi tør å satse og det er mye grunderskap i kulturen.

Viktigste nye perspektiver fra Covid?
At verden er liten – vi er alle avhengige av og påvirket av hverandre. Tror også det er hevet over enhver tvil at verden på mange vis vil jobbe annerledes etter Covid.

Dine 3 beste ledelses-tips?
1. Deleger av ansvar og ha en kultur hvor det er lov å gjøre feil
2. Regelmessig og strukturert kommunikasjon på alle nivå
3. Verdsette forskjellig kompetanse og dyrke den enkeltes sterke sider på tvers av organisasjonen

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?
- Fokus på bærekraftig matproduksjon
- Grønt skifte i havbruksnæringen
- Mer bruk av miljøvennlige løsninger

Et yndlingssitat eller livsmotto?
«Clean ocean is good for business».

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:bruker norsk kompetanse. Hva kan andre norske selskaper lære av Moen Marin sin globale suksess for å skape mer norsk muskelkraft der ute i verden?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Å fokusere på menneskene og kompetansen Åpenhet for teknologiske innovasjoner – Viktigheten av bærekraftsfokus i hele verdikjeden – «clean ocean is good for business» Utvikling generelt
Clean ocean is good for business

- Terje Andreassen

Recommended literature:
MoenMarin.no

This is Moen Marin

Varemerket Moen Marin er i dag verdens største leverandør av arbeidsfartøyer til havbruksindustrien. Moen Marin leder an i elektrifisering og digitalisering av fiskeri- og havbruksflåten. November 2019 ble Scale AQ eneeier av Moen Marin AS. Scale AQ er resultatet av 40 års erfaring, og består av Steinsvik, Aqualine, AquaOptima, Pan Logica. Nå er også Moen Marin en del av teamet. Sammen ønsker teamet å gjøre hverdagen enklere for oppdrettere ved å tilby en komplett portfolio av produkter og tjenester til havbruksnæringen.