<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BLOCKCHAIN

#0071: Tre hovedgrupper i Blockchain

Gjest: Martin Knutli

Forretningsutvikler of Blockchangers


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forretningsutvikler i Blockchangers, Martin Knutli, om hvilke utfordringer Blockchangers prøver å løse og om hvilke hovedgrupper som finnes innen blockchain: Offentlige Blockchains, Private Blockchains og Consortium Blockchains, hvor sistnevnte er en mellomting av de to første. I samtalen diskuterer Silvija og Martin blockchain kan fungere som en digital identitet, og om hvordan blockchain kan snu forretningsmodeller på hodet for å styrke personvernet.
Full transcript (Available soon)

Hva gjør dere på jobben?
Vi bruker tid på å være konsulenter for bedrifter, utvikle egne blockchainløsninger og å skape en kultur og et miljø som gjør arbeidsplassen til et utrolig bra sted å være.

Hva er greia med blockchain?
Det er en teknologi som har potensiale til å være like revolusjonerende som internett. Eller kanskje heller, det er en teknologi som kan få oss tilbake til de verdiene som internett ble tuftet på.

Er det noen kontroversielle problemstillinger?
Spørsmålet er om man klarer å skalere løsninger, uten at man sentraliserer, slik at det ikke bare er en nisje-teknologi.

Ditt eget beste eksempel på blockchain?
En digital identitet som du kan knytte all din personlige data opp mot. Data som kan reise på tvers av plattformer, som du kan ta med deg der du vil, og som du har fullstendig kontroll over. Dette står i sterk kontrast til dagens situasjon hvor store bedrifter låser dine data fast i sine egne datasiloer. Det gjør at din data, som burde jobbe for deg, ikke når sitt potensiale fordi den har blitt så fragmentert.

Dine andre favoritteksempler på blockchain internasjonalt og nasjonalt?
Golem, Aion, BAT og Loom.

Hva bruker du som mental modell for hvordan det funker?
Blockchain er utrolig fascinerende og ganske komplekst. En kombinasjon av økonomi, insentivteori, kryptografi, matematikk og kode. Jeg tror ikke man helt skjønner hvordan blockchain fungerer før man skjønner alle disse ulike elementene.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Norge har et veldig sterkt kryptografimiljø, spesielt ved Selmer-senteret ved Universitetet i Bergen.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Du må gi fra deg data for å ta del av internettsamfunnet. I en digitaliserende verden kan det diskuteres hvorvidt det er valgfritt å være et medlem om man ønsker anonymitet. Hvilke personlige konsekvenser oppstår dersom man velger seg vekk fra internett, og hvordan kan Blockchain bidra for personvernet? 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

Blockchain Bitcoin Ethereum
Det er en teknologi som har potensiale til å være like revolusjonerende som internett. Eller kanskje heller, det er en teknologi som kan få oss tilbake til de verdiene som internett ble tuftet på. 

- Martin Knutli

Recommended literature:
https://www.youtube.com/watch?v=_160oMzblY8

This is Blockchangers

Blockchangers er et ledende norsk blockchain-selskap som hjelper klienter både å forstå og utnytte blockchain. Selskapet gjør dette gjennom rådgivning, foredrag, workshops og utvikling av Proof of Concepts for deres klienter. Blockchaingers arrangerer også Oslo Blockchain Day, den største blockchain-konferansen i Nord-Europa.