<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med kommunal- og moderniseringsminister fra Høyre, Nikolai Astrup. Nikolai gikk inn som statsråd i 2018, først som utviklingsminister og deretter Norges første digitaliseringsminister i 2019. I dag er han kommunal- og moderniseringsminister og har med det ansvaret for kommunene, statsforvaltningen, arbeidsgiverpolitikken i staten og innovasjon i offentlig sektor. I episoden reflekterer Nikolai rundt temaer som politisk handlevilje, innovasjon i offentlig sektor, hvordan vi skal tilpasse digitale verktøy inn i skolen, samt hvorfor det er viktig at vi samarbeider på tvers av landegrensene for å holde tritt med teknologikappløpet globalt.

Hvem er du, personlig og faglig?

Nå er jeg kommunal- og moderniseringsminister. Min bakgrunn er som statsviter, men først fremst vil jeg karakterisere meg selv som fremtidsoptimist. Er veldig opptatt av hvordan Norge sin plass i verden er avhengig av resten av verden. Vi er nødt til å samarbeide på tvers av landegrensene for å virkelig løfte oss som nasjon og vårt potensial. Det var først da jeg var ferdig med utdanningen at jeg ble involvert i politikken. Personlig er jeg veldig glad i å gå på ski og er tidligere alpinist fra ungdomstiden.

Hva er den viktigste kjerneverdien i ditt parti?

Frihet for enkeltmennesker – bygge samfunnet nedenfra og opp. Det har vært en rettesnor hele veien.

Hva gjør du på jobb?

Jeg har ansvaret for kommunene, statsforvaltningen, arbeidsgiverpolitikken i staten, samt en rekke andre ting. Jeg har også ansvaret for innovasjon i offentlig sektor. Digitalisering er et viktig virkemiddel for å oppnå høy innovasjonsgrad i offentlig sektor.

Livslang læring nå – tverrfaglighet eller dybde; fra teori til praksis

?Humankapitalen er den viktigste kapitalen vi har. Hver enkel arbeidsgiver må ta ansvar for å drive videreutdanning av sine ansatte og se verdiene av det. Det er veldig enkelt å tenke at; vi trenger kompetanse, og da henter vi inn den kompetansen og erstatter den kompetansen vi allerede har. Det kommer ikke til å være tilstrekkelig.

Hva er Norges egentlige fordel?

Tillit - vi stoler på hverandre og vi stoler på myndighetene. I tillegg er vi verdensledende og har helt unike muligheter innen industriell digitalisering.

Viktigste overraskelse fra Covid-19?

Covid-19 har vist oss at det er mulig å gjøre ting på en annen måte enn det vi trodde. Det er mulig å gjennomføre prosesser på andre måter enn det vi trodde. Det blir ofte slik at man går i det samme sporet og gjør det samme man har gjort tidligere. Det Covid-19 har gjort er å riste litt løs i de strukturene og ført til kortere beslutningsprosesser, samt mer effektive kommunikasjonsmetoder. Den lærdommen må vi ta med oss videre.

Politician

This what you will learn:

Data som nasjonal ressurs  Norges unike posisjon og muligheter  De nye jobbene  Regulering som driver innovasjon  Digitale verktøy i skolen  Digital omstilling for bedrifter 
Vi lager nå en ny stortingsmelding, og den vil legge noen rammer for hvordan vi skal tenke innovasjon i offentlig sektor fremover. I arbeidet med den vil jeg ta med meg en del av erfaringene fra posten som digitaliseringsminister.

- Nikolai Astrup

This is Høyre

Høyre (H) er et konservativt politisk parti og landets nest eldste partiorganisasjon, dannet like etter Venstre i 1884. Partiet setter folkestyret, eiendomsretten og den personlige frihet høyt. Maktforholdet mellom staten og individet har blitt fremholdt som den ideologiske kjernen i Høyre. Partiet identifiserer seg selv som et borgerlig parti.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse