<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: POLITICS

#0712: Påfyll av ny kunnskap til fremtidens arbeidsmarked

Exported: Trond Giske

Stortingsrepresentant

Arbeiderpartiet


Med Lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Trond Giske. Trond, med sine 10 år med erfaring som statsråd, har hele veien kjempet en kamp mot urettferdighet. I episoden reflekterer han og Silvija over hvor krevende det er med god demokratisk samfunnsstyring når teknologien er så avansert, utvikles så fort og endrer samfunnet i et stadig raskere tempo. De prater også om utdatert kunnskap og hvordan man kan legge til rette for reguleringer som utløser det samfunnspotensiale landet vårt har.

Hvem er du, personlig og faglig?

Fra Trondheim, gift og har to barn. Ble valgt inn på stortinget for 21 år siden og har 10 år som statsråd.

Hva er den viktigste kjerneverdien i ditt parti, og hvorfor trigger dette deg?

Like muligheter for alle og kamp mot urettferdighet. Det brenner jeg for.

Hva bidrar du med på en unik måte, hva bør vi lære fra deg?

Jeg håper jeg står for at vi aldri glemmer hvem Arbeiderpartiet er til for, vanlige folk og de som trenger fellesskapet mest.

Hva tror du er relevant kunnskap eller evner for fremtiden?

Jeg tror det aller viktigste for fremtiden vil være evnen til å lære nye ting. Faktisk kunnskap blir utdatert raskt, og vil uansett være lett tilgjengelig. Evnen til å finne det relevante, tolke det og ta det i bruk blir nøkkelen.

Hva synes du er de mest interessante dilemmaer?

Vekst VS vern. Automatisering VS meningsfulle jobber til alle. Belønne gründere og de som gjør en stor innsats VS små forskjeller i samfunnet.

Noen som inspirerer deg, nasjonalt eller globalt?

Jeg henter mye inspirasjon fra alle i arbeiderbevegelsen som bidro til å kjempe fram velferdssamfunnet, både de på toppen som Martin Tranmæl og Einar Gerhardsen, og vanlige tillitsvalgte, som min egen tante Jorunn som jobbet i fagbevegelsen hele sitt liv.

Dine 3 viktigste prosjekter det siste året?

Krisehåndtering på mine ansvarsområder (medier, idrett og frivillighet), organisasjonsutvikling i Trøndelag Arbeiderparti, samt Lokalvalgkampen i fjor høst.

Dine 3 beste tips til innovasjon i politikk?

Bruke digitale plattformer for å få flere engasjert ipolitikkutvikling, gjøre terskelen for å bli «medlem» i et parti lavere, samt nær kontakt mellom gründere, teknologiutviklere, trendforskere og politisk engasjerte.

Hva er Norges innovasjonsfordel?

Flat struktur og deltakelse fra arbeidstakerne (medarbeider-drevet innovasjon).

Viktigste overraskelse fra Covid-19?

At folk så raskt godtok så store inngripende tiltak.

Hvordan kan bærekrafts brukes som vekstmotor?

Ved å utforme bærekraftsmål på en måte som gir tid og frihet til at næringsliv og samfunn kan finne løsninger gjennom innovasjon, kreativitet og investeringer.

Ditt livsmotto?

Har ikke noe livsmotto, men liker å møte alle med en positiv og åpen holdning.

Anbefalt litteratur:

Data som nasjonal ressurs Norges unike posisjon og muligheter De nye jobbene Regulering som driver innovasjon
En av de tingene som den eksponentielle veksten i teknologi og samfunnsendring fører til, er at det gir enorme muligheter, men det gir også en gigantisk jobb med å få det politiske systemet til å henge med.

Trond Giske

Dette er Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet er Norges største politiske parti, og partiets symbol er den røde rosen. Partiet ble stiftet i 1887, og partiets ideologi, eller grunnsyn eller samfunnssyn om du vil, er sosialdemokrati. De bygger politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet.

Refleksjon

For mennesker er det viktig å beholde sosiale arenaer. Derimot har det blitt vanligere å betale seg unna en dugnad i stedenfor å bidra. Finnes det positive sider ved slike ordningene som distanserer oss fra å være med på sosialt samhold?