<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: POLITICS

#0713: POLITICS: Bjørn-Kristian Svendsrud: Troen på enkeltmennesket

Gjest: Bjørn-Kristian Svendsrud

Formann

Fremskrittspartiets Ungdom


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med formann i Fremskrittspartiets Ungdom, Bjørn-Kristian Svendsrud. Bjørn-Kristian ble innvalgt på fylkestinget i Vestfold i perioden 2015-2019 hvor han også satt som medlem av hovedutvalget for utdanning. Når han nå går av som formann i FpU reflekterer han over årene i ungdomspolitikken; er norske ungdomspolitikere flinke til å respektere hverandres politiske ståsted? Og hva skjer når de ulike ungdomspartiene blir sittende i samme bil mellom skoledebattene? I episoden forteller Bjørn-Kristian mer om hvordan han jobbet med å styre FpU under en pandemi, hvordan enkeltmennesker former samfunnet, samt hvordan vi unngår å skape forskjeller mellom de som vinner og de som taper i samfunnet.
Utdanning og hobby? Utdannet jurist. Har ingen hobby for øyeblikket annet enn slektsforskning. Hvem er du, personlig og faglig? Kommer fra Horten, er 27 år og forlovet med Marius. Spilt i korps i 10 år og er sertifisert barista. Gruppeleder for Horten FrP og medlem av fylkestinget i Vestfold og Telemark. Glad i vin. Straks ferdig som formann i FpU, men landsmøtet måtte utsettes grunnet Covid-19. Hva er den viktigste kjerneverdien i ditt parti, og hvorfor trigger dette deg? Troen på enkeltmennesket og den egenverdien hver og en av oss har. Et samfunn er ingenting uten enkeltmennesker, som jo former samfunnet. Ideen om størst mulig frihet til å kunne forme livene våre slik vi selv ønsker er vel noe av det som trigger meg mest. Hva tror du er relevant kunnskap eller evner for fremtiden? Jeg tror at alle mennesker har evner som vil være relevant for fremtiden i en eller annen form. Nevn 3 personer inspirerer deg, nasjonalt eller globalt? Margaret Thatcher, Siv Jensen og morfar. Dine 3 viktigste prosjekter siste året? Bioteknologi-endringer, Styre FpU gjennom Covid-19 og avkriminalisering av narkotiske stoffer. Dine 3 beste tips til innovasjon i politikk? Lavere skattetrykk, troen på enkeltmennesket og erkjennelse av at noen må mislykkes før de lykkes. Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? Evne til omstilling. Hva synes du er de mest interessante dilemmaer? Dilemmaet rundt skattetrykket. Viktigste nye perspektiver fra Covid-19? Digitaliseringsgevinsten. Kan bærekrafts brukes som vekstmotor? Ja. Ditt livsmotto? Enten så går det bra, eller så går det over.
Politician

This what you will learn:

Data som nasjonal ressurs Norges unike posisjon og muligheter De nye jobbene Regulering som driver innovasjon Ungdomspolitikk
Jeg er opptatt av å ikke dømme mennesker etter hvor de står politisk. Det å ha respekt for ulikt syn mener jeg er veldig viktig.  

- Bjørn-Kristian Svendsrud

Recommended literature:
Av lettlest stoff vil jeg anbefale alt av Jørgen Jæger, men dersom man er ute etter noe litt tyngre vil jeg anbefale Kildens utspring av Ayn Rand.

This is Fremskrittspartiets Ungdom

Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) er Fremskrittspartiets politiske ungdomsorganisasjon. FpUs politikk baserer seg på den liberalistiske ideologien og mener at friheten er det viktigste i et samfunn. Organisasjonen ble offisielt stiftet på Fremskrittspartiets landsmøte i 1978.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse