<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BLOCKCHAIN

#0072: Blockchain og spillutvikling

Gjest: Robin Pedersen

Forretningsutvikler og droneentusiast

Blockchangers


Med Vert Silvija Seres
Med Vert Sunniva Rose

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija og Sunniva med utvikler i Blockchangers, Robin Pedersen. Blockchangers hjelper bedrifter og organisasjoner med Blockchain strategi og forretningsutvikling. I episoden lærer du om mulighetene blockchain gir og hvordan blockchain har en positiv effekt på hvordan samfunnet vårt fungerer.
Hva gjør dere på jobben? Vi spiller Mario Kart, jobber med hardware, tester nye konsepter, dreper nye konsepter, snakker og utvikler for kunder.   Hva er greia med blockchain? Blockchain er en plattform hvor alle har like muligheter for personvern, kommersialisering og kontroll.  Hvorfor er det spennende? Fordi jeg tror det kan ha en positiv effekt på hvordan samfunnet vårt fungerer. Livet handler vel i bunn og grunn om å prøve å ha det litt bedre.   Er det noen kontroversielle problemstillinger? Problemstillingene er hvor desentralisert bør det være, og bør alle ha lik makt til å ta beslutninger eller bør de som kan mest om saken ta beslutningen.  Ditt eget beste eksempel på blockchain? Tenk deg Google Play eller Apple Store hvor du betaler for apper. Istedenfor at Google eller Apple står bak, så står en Blockchain bak.   Dine andre favoritteksempler på blockchain internasjonalt og nasjonalt? Gods Unchained og Konsent-prosjektet hos oss.  Hva bruker du som mental modell for hvordan det funker? En PC med internett hvor man kun kan endre data så lenge man fører historikken på hva som skjer.  Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? Jeg vet ikke om vi har klart å gjøre så mye bra med stor innflytelse enda, men jeg syntes prosjektene vi har i Blockchangers har stort potensialet til å ha en høy effekt på samfunnet vårt og andres.   Et favoritt blockchain-sitat? If it gets very popular, I can see the government clamping down. I think it would lead to a massive drop off in the number of users av Alistair Cotton. 

Dette LØRNER du:

Blockchain Kryptomafia Ethereum Bitcoin
Blockchain er en plattform hvor alle har like muligheter for personvern, kommersialisering og kontroll.

Robin Pedersen

Anbefalt litteratur
Podcasten Epicenter

Dette er Blockchangers

Blockchangers hjelper myndigheter, bedrifter, ideelle organisasjoner og startups med blockchain-strategi og forretningsutvikling.

Refleksjon

Blockchain har bidratt for å rettferdiggjøre valg i land. Teknologi kan bistå som løsningsrettede verktøy. Teknologien har også sin innspurt på miljø og verdensreddende løsninger. Nå ser vi også med Blockchain i tet at teknologien også har sitt innpass i politikken. Er det teknologien som skal redde verden? Og om ikke verden helt enda, i hvert fall utslette diktaturet i første omgang? Hvilke tanker gjør du deg om teknologiens muligheter til å bidra positivt i politiske forhold?