<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ROBOTICS

#0722: Kosteffektiv produksjon

Gjest: Finn Oscar Karlsen

Daglig leder of Pioneer Robotics


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Pioneer Robotics, Finn Oscar Karlsen, om hvorfor de mener det er viktig å tenke på kunden som en utviklingspartner. Pioneer Robotics AS arbeider innen robot-integrasjon. I podcasten diskuterer Silvija og Finn Oscar hvordan en bedrift kan hente inn, og realisere multi-disiplinære prosjekter. Finn Oscar gir også sine synspunkter på hvordan roboter vil kunne utnyttes i industrien i fremtiden.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig?
Kristen familiemann (kone og 3 unger på 8, 6 og 4 år). Elsker å realisere multidisiplin-prosjekter hvor vi trekker inn gode folk i alle disipliner. Har relativt god oversikt på mange disipliner (mekanisk, elektro, kontrollsystem), men er ingen spesialist på noen felt.

Hva er det viktigste oppdraget i din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg?
Skaffe og realisere multidisiplin-prosjekter. Ønsker å få dyktige folk til å samarbeide på en bra måte.

Hva bidrar du med på en unik måte, hva bør vi lære fra deg?
Samarbeid på tvers av organisasjoner/selskap.

Hva tror du er relevant kunnskap eller evner for fremtiden?
Maskinlæring og RPA- Robotic Process Automation.

Nevn 3 personer inspirerer deg, nasjonalt eller globalt?
Angela Merkel, Wiggo Dalmo (MOMEK) og Hans Nilsen Hauge.

De nye jobbene – alle skal med eller jakt på nye hoder?
Vi må over tid legge til rette for å bygge industrikonglomerat i Norge, da kritisk kompetanse bygges over lang tid i slike organisasjoner. Mange av våre beste hoder velger tryggheten i offentlig sektor. Hvorfor står ikke vi i «lead» når norge skal ha nye ubåter? Svarer er selvsagt at vi manglet miljøet til å kunne lede det, men det burde kanskje ikke vært slik.

Livslang læring nå – fra teori til praksis?
Medarbeidersamtalen er avgjørende. Hvor ser du deg selv x år frem i tid? Hva vil du? Ærlig og åpen kommunikasjon gir tempo og gode beslutninger.

Dine 3 viktigste prosjekter siste året? -
WelderMate – sveiserobot for smelteverksindustrien (for Momek Group AS) - Collaborative Multi-pass Welder- Sveiserobot for produksjon i Skandinavia (for AS Nymo - GCE Node bedrift) - IntelliWelder sveissystem til WelDone AS i Sauda

Dine 3 beste tips til lignende selskaper?
Pass på å ikke havne i utviklingsløp som er for lange. Likviditet - Likviditet!

Hvordan går dere fra pilot til marked, fra startup til scaleup?
Jobbe tett med kunden og jobb for kunder som verdsetter dine tjenester og betaler for dem.

Hvordan rigger dere for fremtiden, fra kort til lang sikt?
Utvikle og levere brilliante og skalerbare produkter. Satse på remote support slik at det er raskt og enkelt og få spesialisten på banen.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
Utrolig viktig å bruke det mulighetsrommet som er der.

Kan bærekraft brukes som vekstmotor?
Tja. Vi må legge til produksjon av kortreiste kvalitetsvarer.

Ditt livsmotto?
Vær selv den forandringen du ønsker å se i verden.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Mennesker får mer en observatørrolle med de nye robotene som vil ta over store oppgaver og ikke minst skadelige og utrygge oppgaver. Dette kan føre til mer effektivt arbeid og at en produksjon kan holde seg i Norge i stedet for i for eksempel Kina. Hva er fordelene og ulempene med å holde produksjon innen landegrensene?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

Gründerskap Viktigheten av å delegere godt Intensjonsbasert ledelse Roboter
Hvis man klarer å få gode ledere som innenfor hver disiplin kvalitetssikrer, så har man et godt utgangspunkt for å sy I hop et system som fungerer bra

- Finn Oscar Karlsen

Recommended literature:

Virkeligheten er ikke slik vi tror - Carlo Rovelli 

Når landet mørknar - Tore Kvæven

Fauda - Lior Raz and Avi Issacharoff.

This is Pioneer Robotics

Pioneer Robotics AS arbeider innen robotintegrasjon. Robotintegrasjon er en tverrfaglig (kontrollsystem, instrumentering, elektro, mekanisk) prosess, som til slutt fører til et fullstendig bestilt robotsystem. Pioneer Robotics AS har etablert et sterkt økosystem rundt in virksomhet. Solide og erfarne eiere er viktige bidragsytere i veksten og utviklingen av Pioneer Robotics AS, og for pågående FoU-aktiviteter har selskapet inngått samarbeid med cDynamics AS, Applica Robot Integration AS og NORCE Norwegian Research Center AS.