<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ENERGYTECH

#0723: Kontinuerlig omstilling

Gjest: Bjørn-Tore Lenes

Administrerende direktør of Origo Solutions


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør i Origo Solutions, Bjørn-Tore Lenes. Origo Solutions utvikler premium sikkerehets- og automatiseringsløsninger for overvåking, kontroll og beskyttelse av både offshore og onshore. Bjørn-Tore forklarer i episoden hva sikkerhet og automasjon betyr i praksis.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig?
41 år fra Vestfold, Sandefjord. Gift med to barn og bor i Kristiansand. Verdsetter tid med familie og venner. Opptatt av idrett, herunder fotball. Er entusiastisk og hardtarbeidende.

 

Hva er det viktigste oppdraget i din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg?
Utvikle og levere sikkerhets- og automatiseringsløsninger for overvåking, kontroll og beskyttelse av produksjonsanlegg offshore og onshore. Jeg har stor interesse for teknologi og kompliserte/avanserte leveransemodeller.

 

Hva bidrar du med på en unik måte, hva bør vi lære fra deg?
Jeg har en sterk gjennomføringsevne, og benytter meg av flere innfallsvinkler for å lykkes. Jeg er genuint opptatt av folk – og har tro på deres evner og potensialer.

 

Hva tror du er relevant kunnskap eller evner for fremtiden?
Teknologifag og evne til omstilling/endring.

 

Nevn 3 personer inspirerer deg, nasjonalt eller globalt?
Ole Einar Bjørndalen, Elon Musk og Steve Jobs.

 

Teknologi som styringsverktøy – effektivisering og nye tjenester?
Teknologi endrer både prosesser og behov. Det gir et stort potensial for effektivisering (som for mange også kan være skummelt), men i tillegg vil det åpne flere nye muligheter.

 

Hva skal til – kultur, teknologi eller ledelse?
Jeg tror kombinasjonen er høyst vesentlig. Teknologi/data gir seg ikke alene, men vil innebære omstilling i flere perspektiver. Utgangspunktet vil være avgjørende for hvor man starter.

 

Ditt viktigste prosjekt siste året?
Utviklingsprosjekt fornybar industri/vind.

 

Dine 3 beste tips til lignende selskaper?
1. Uavhengig av status  i bedriften – tenk fremover
2. Kompetanse = muligheter
3. Ha et bevisst forhold til digital visjon / teknologisk strategi

 

Hvordan går dere fra pilot til marked, fra startup til scaleup?
Utvikling i samarbeid/partnerskap med markedet. Forankring og involvering av markedet underveis, for å sikre at produktet svarer til behov og forventning. Markedsaktivitet har vel så høy prioritet som utviklingsaktivitet.

 

Hvordan riggere dere for fremtiden, fra kort til lang sikt?
Tydelige strategiske målsettinger. Vi er en teknologibedrift der det er avgjørende med kontinuerlig gode vurderinger av den teknologiske utviklingen.

 

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
Selv om dette er en scenarie som ingen helt var forberedt på, så er omstillingsevne og -takt meget vesentlig i situasjoner som kommer brått og overveldende.

 

Kan bærekraft brukes som vekstmotor?
Ja. I dag er det positivt å kunne vise til bærekraftsmål og handlinger. I nær fremtid vil jeg tro dette blir en forventning.

 

Ditt livsmotto?
«Utvikling skapes først når en tør å prøve».

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hva skal til for at olje- og gassbransjen skal kunne ta del i det grønne skifte, og hvilke teknologier vil være de mest elementære i denne prosessen?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Produksjonsenheter Sikkerhetssystemer Fornybar energi Automatiseringsløsninger Vindsatsning globalt og nasjonalt
Vi er en teknologibedrift, der det er avgjørende med kontinuerlig gode vurderinger av den teknologiske utviklingen. Dette vil alltid måtte balanseres mot å sikre stabilitet og rette fokus – både internt og eksternt

- Bjørn-Tore Lenes

Recommended literature:
«Kunsten å lede seg selv» Randi B. Noyes 

This is Origo Solutions

Origo Solutions er en spesialistintegrator innen sikkerhet og automatisering, som leverer teknisk sikkerhet, kontrollsystemer og brann- og gassdeteksjonsutstyr. Selskapet har mer enn 40 års erfaring med å utvikle premium sikkerhets- og automatiseringsløsninger for overvåking, kontroll og beskyttelse av både offshore og onshore.