<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ENERGYTECH

#0725: Å løse oppgaver på sjøen

Gjest: Christoffer Jørgenvåg

CEO of Redrock


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Redrock, Christoffer Jørgenvåg. Redrock utvikler og leverer neste generasjons digitale løsninger for bedrifter, både på land og offshore. I episoden forteller Christoffer om fremtidig vindkraft og hvordan man kan lage business fra skjulte perler. Han forteller også om hvordan de bruker kunstig intelligens for å tilgjengeliggjøre vindkraft. 

 

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig?
Daglig leder og gründer av Red Rock. Sitter i styret i Maritimt Forum Sør og Agder Universistets fakultet for Realfag og Teknologi.

 

Hva er det viktigste oppdraget i din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg?
Løse oppgaver knyttet til effektiv operasjon, i hovedsak på sjøen.

 

Hva bidrar du med på en unik måte, hva bør vi lære fra deg?
Hvordan man kan bruke teknologi for å effektivisere operasjoner.

 

Hva tror du er relevant kunnskap eller evner for fremtiden?
Effektiv anvendelse av AI.

 

Nevn 3 personer inspirerer deg, nasjonalt eller globalt?
Elon Musk, Bill Gates og Warren Buffett.

 

Dine 3 viktigste prosjekter siste året?
- RedRock.AI
- 3D-kompensert kran
- Digitalisering for havner

 

Dine 3 beste tips til lignende selskaper?
Tips til gründere: Utholdenhet, hardt arbeid, fleksibilitet, få med andre, test idéen på kunder så tidlig som mulig, vekst krever ny organisering, sjekk mulighetene for støtte fra organisasjoner.

 

Hvordan går dere fra pilot til marked, fra startup til scaleup?
Omorganisering, ny kompetanse, nye strukturer, samt mer langsiktige planer.

 

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
Høy frekvens på møter, involver folk og motiver til å yte bedre en vanlig.

 

Kan bærekraft brukes som vekstmotor?
Absolutt, bare se til offshore vind.

 

Ditt livsmotto?
Jobb hardt og målrettet, bare jobb sammen med de beste.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Red Rock mener at det har vært gode støtteordninger og god hjelp til å få til sitt gründerselskap i Norge. Men hva er kanskje den største delen av Red Rocks suksess?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Havteknologi Ren energi Vindturbiner Turbinpropeller Utbygging av vinturbin-parker Power management prediksjoner
Det er faktisk lettere å trekke frem det som er positiv som bidrar til suksess her i Norge

- Christoffer Jørgenvåg

Recommended literature:
Podcast: Artificial Intelligence av Lex Fridman

This is Redrock

Redrock er en fullserviceleverandør og partner. Red Rock Group leverer et bredt spekter av tjenester, alt fra design og konstruksjon av løfte- og håndteringsutstyr av høy kvalitet som er bygget for å fungere under alle forhold og omgivelser til rådgivning og utvikling av neste generasjons digitale løsninger både på land og offshore. Red Rock sin visjon er å skape det teknologiske grunnlaget for å gjenoppfinne virksomheten din og forme din digitale fremtid.