<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ENERGYTECH

#0729: Muligheter for vekt i Norsk industri

Gjest: Preben Guttormsen

Administrerende direktør of Panterra


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder og partner i Panterra, Preben Guttormsen. Panterra er en mekanisk virksomhet som består av forhåndsprogrammerte maskiner som kan bearbeide alle typer stål, metall og plast. Panterra har i hovedsak levert spesialbygde sertifiserte komponenter til offshore-industrien og har etter hvert etablert seg i fornybar energi, prosessenergi og havbruk. Preben forteller i episoden hvordan de bygger et team som spiller hverandre gode med formel 1 som inspirasjon. Han forteller også om viktigheten av å velge og utvikle kundene sine for å komme raskest i mål på begge sider. 

 

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig?
Fremoverlent, engasjert grunder med lidenskap for å bygge en stolt Norsk bedrift som kan levere produkter av høyeste kvalitet, produsert i Norge. Den største faglige kunnskapen har jeg fått gjennom mine ansatte og samarbeidspartnere.

Hva er det viktigste oppdraget i din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg?
Min viktigste oppgave er å spille alle mine medarbeidere gode. Blir trigget av utvikling og skaperprosess.

Hva bidrar du med på en unik måte, hva bør vi alle lære fra deg?
Panterra har hatt en kraftig vekst og kursendring de siste årene. Overordnet for å lykkes har vært å utvikle en bedriftskultur blant de ansatte som fremmer samarbeid og endringsvilje.

Hva tror du er relevant kunnskap eller evner for fremtiden?
Tilpasningsdyktighet og evne til å tilegne seg relevant ny kunnskap.

Nevn 3 personer inspirerer deg, nasjonalt eller globalt?
Mine 32 ansatte inspirerer meg hver eneste dag!

Data som ressurs – personalisering eller personvern?
Vi har forlengst erstattet Excel regneark med fullblods CRM-system for sentralisering av data og for å ha god kontroll på hva vi lagrer om våre kunder og ansatte. Gjennom gode datasystemer og rutiner sikrer vi god integritet og tilgjengelighet som gjelder personopplysninger.

De nye jobbene – alle skal med eller jakt på nye hoder?
For å komme videre mot Industri 4.0 vil vi ha behov for et kompetanseløft innen forståelse av digitalisering og avansert produksjon. Mitt tips til alle fremtidige arbeidstagere er at hver og en lærer seg å ta i bruk ny teknologi så raskt som mulig.

Dine 3 viktigste prosjekter siste året?
- Endring av organisasjonsstruktur
- Kartlegging av prosesser for effektivisering
- Danne grunnlag for ny handlingsplan, Panterra mot I 4.0

Dine 3 beste tips til lignende selskaper?
- Bygg selskap med visjon og plan for fremtid
- Få med en god partner/e
- Sikre økonomi

Hvordan går dere fra pilot til marked, fra startup til scaleup? -
Samarbeid med kunder
- Markedsføring
- Innovasjonsprosjekt
- Klynge

Hvordan riggere dere for fremtiden, fra kort til lang sikt?
Vi har allerede på plass et ERP-system som er godt egnet for videre oppskalering mot Industri 4.0. På kort sikt har vi investert i autonome roboter som skal bidra med å effektivisere våre sveiseprosesser.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
- Sikre kontrakter
- Sikrere leveranser
- Trygge alternativ drift
- Jobbe digitalt

Ditt livsmotto?
Ikke utsett noe som kan gjøres i dag!

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Preben Guttormsen forteller mye om produksjon i Norge, og sier at vi har en gylden mulighet industrielt nå til å ta samarbeidet mellom teknologer og produsenter tilbake. Hva slags komponenter er Norge gode på å produsere historisk, og hvor er vi gode for øyeblikket? Hvordan bygger vi videre på den kunnskapen, og hvor skal vi se fremover?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Team building Tips for å bli robust for endringer Å være samkjørt Tips for å bli skalerbar
Den enkleste måten å skape et problem på er å utsette det

- Preben Guttormsen

This is Panterra

Panterra ble stiftet 2. oktober 2008 i Arendal. Selskapet viderefører stolt en mekanisk virksomhet som startet i allerede i 1976. De har en variert maskinpark som består av CNC styrte og konvensjonelle maskiner som kan bearbeide alle typer stål, metall og plast. I Q2 2020 installerte de sin første automatiske produksjonscelle for robotisert sveising.