<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BLOCKCHAIN

#0073: Blockchain — demokratiserende effekt

Exported: Jon Ramvi

Gründer

Blockchangers


Med Lørner Sunniva Rose

I denne episoden av #LØRN møter du grunnlegger og CEO i Blockhangers, Jon Ramvi. Blockchangers hjelper bedrifter og organisasjoner med blockchain-strategi og forretningsutvikling. Jon Ramvi snakker om hvordan Blockchain kan fremprovosere demokratisering og hvordan Blockchangers jobber for at private og offentlige bedrifter skal ta i bruk teknologien.
Hva gjør dere på jobben? Vi mener blockchain har en iboende demokratiserende effekt. Derfor jobber vi kun for å få privat og offentlig sektor til å ta i bruk teknologien.  Hvorfor er det spennende? Blockchain gjør at hver enkelt person kan holde og eie sin data. Tjenester blir tomme skall som fylles med din data. Hvis du vil starte dagen på Facebook og avslutte den på MySpace, så kan du gjøre det med det samme datagrunnlaget, og de samme vennene.  Er det noen kontroversielle problemstillinger? Skalering er alltid et problem. Videre har det vist seg vanskelig å finne andre forretningsmodeller enn reklame. Med TV trodde vi at vi skulle få noe nytt, med internett var vi sikre på at vi skulle over til noe annet enn reklame for finansiering, og igjen så lover blockchain det samme. Jeg tror det er en stor sjanse for at vi faller tilbake til reklame som modell her også.  Ditt eget beste eksempel på blockchain? Brønnøysundregistrene jobber med en aksjeeierbok på blockchain, og det kan bety at fundamentet for selskapsfunksjoner som emisjoner løses av smartkontraktene til staten. Aksjene kan eies og holdes av hver enkelt bruker. På grunn av tilliten til teknologien, så kan vi la brukeren holde aksjene selv.   Dine andre favoritteksempler på blockchain internasjonalt og nasjonalt? Basic Attention Token fra Brave er spennende. Brave er en nettleser som blokker alle annonser som utgangspunkt. Deretter følger den med på hvilke tjenester du bruker og lar deg automatisk sende microtransaksjoner på bakgrunn av bruk.  Hva bruker du som mental modell for hvordan det funker? Vi hadde internasjonale transaksjoner før Bitcoin, men blockchain fjerner masse kompleksitet gjennom å ha sikkerhet, autorisering og verdioverføring innebygd i bunn. Det gjør at man kan fokusere på å lage de tjenestene man vil lage istedenfor å bruke tid på å få systemer og bedrifter til å snakke sammen.   Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? Vi er på ingen måte unikt gode på dette i Norge. Nordmenn har voldsomt tillit til institusjonene våre, og nordmenn er ikke spesielt interessert i å gjøre ting på en ny måte. 

Anbefalt litteratur:

Smartkontrakt-plattformer Bitcoin Blockchain Ethereum Distributed ledger technologies (DLT)
Blockchain fjerner masse kompleksitet gjennom å ha sikkerhet, autorisering og verdioverføring innebygd i bunn. Det gjør at man kan fokusere på å lage de tjenestene man vil lage, istedenfor å bruke tid på å få systemer og bedrifter til å snakke sammen.

Jon Ramvi

Dette er Blockchangers

Blockchangers hjelper myndigheter, bedrifter, ideelle organisasjoner og startups med blockchain-strategi og forretningsutvikling.

Refleksjon

Populært på folkemunne sier man at blockchain utfordrer bankene med kryptovalutaen Bitcoin, men Jon forteller også at bankene kan benytte seg av blockchain. Hvorfor er det et slikt oppstyr mot blockchain fra bankenes side da?