<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: MATERIALS

#0730: Arv gjennom innovasjon

Gjest: Knut Mjåland

Administrerende direktør of Mandals


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør i Mandals, Knut Mjåland. Mandals er et av Norges eldste selskaper og har eksistert i over 250 år. Selskapet designer og produserer verdens beste fleksible flatrullingsslanger, som transporterer mange typer væsker på en kosteffektiv måte i en rekke industrier og applikasjoner. I episoden forteller Knut hvordan Mandals tenker rundt lean produksjon, automasjon og innovasjon.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig?

Kristiansander på 55 år med godt humør som ser muligheter, ikke begrensninger. Har jobbet i mer enn 20 år i Aker-systemet innen Olje og Gass, hvor brorparten var som toppleder.

Hva er oppdraget til din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg?

Vi har en spennende eier, Michelin, som er verdensledende på teknologi og materialbruk. Oppdraget til Mandals er det samme; å levere verdens beste flatrullingsslanger og vevstoler til nisjemarkedene i hele verden.

Hva bidrar du med på en unik måte, hva bør vi lære fra deg?

Det er viktig å etablere en riktig strategi og få med seg organisasjonen på reisen. Jeg er opptatt av å ha diversifiserte team som «løfter i lag» og tar bedriften til neste nivå.

Hva tror du er relevant kunnskap eller evner for fremtiden?

Digitalisering er her, og det jobbes ved å legge stein på stein. For Mandals, så trenger vi kunnskap om prosessoptimalisering.

Nevn 3 personer inspirerer deg, nasjonalt eller globalt?

Erna Solberg, Jim Collins og Barack Obama.

Hva skal du lære i år?

Etter å ha funnet fram golfkøllene etter tre års pause skal jeg bli litt bedre i golf. Mer jobbrelatert ser jeg på Industri 4.0 og kontinuerlige forbedringer. Automatisering og robotisering må tas i bruk i større grad for å kunne forbli i høykostlandet Norge

. Ditt viktigste prosjekt siste året?

Prosjektleder for nye vevstoler.

Dine 3 beste tips til lignende selskaper?

Tenk kontinuerlige forbedringer og innover der man kan. Vi må alle tenke nytt for å forbli verdensledende.

Hvordan riggere dere for fremtiden, fra kort til lang sikt?

Michelin, våre eiere, har "Sustainable Mobility" som slogan. Vi må tenke bærekraft i det vi gjør og ha aksjoner i strategien som understøtte bærekraftmålene. Miljøvennlige råvarer og returordninger på våre produkter må bare løses.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?

De fleste bedrifter er veldig sårbare for pandemier som dette. Vi har endret på måten vi jobber på, og kan forhåpentligvis være bedre forberedt hvis noe lignende skulle skje igjen. Men når man driver med eksport, så er vi avhengige av at markedene fungerer.

Kan bærekraft brukes som vekstmotor?

Svaret er ja, men det er per i dag få som er villig til å betale ekstra for bærekraftige løsninger, hvis de kan velge. Det tror jeg vil endre seg over tid.

Ditt livsmotto?

Det er i motbakke det går oppover.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Fremtiden er sammensatte team hvor ikke alle trenger å være ansatt samme plass. Hvordan får man mennesker med ulik utdannelse og tankegang til å samarbeide på best mulig måte?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Prosessindustri

Bærekraft som vekstmotor

Ferskeste prosjekter som Mandals jobber med Perspektiver fra Covid-19

For å bli værende i høykostlandet Norge, så må vi gjøre ting annerledes enn slik vi gjør det i dag

- Knut Mjåland

Recommended literature:

Har startet på «Steve Jobs» av Walter Isaacson.

Har «Great By Choice» på vent på nattbordet.

Har veldig sans for Jim Collins og hans tanker rundt lederskap.

This is Mandals

Fenner Mandals AS er en av Norges eldste produksjonsbedrifter, etablert i 1775, og en globalt ledende leverandør av industrielle flatrullingsslanger til sektorer som olje & gass, brann, gruve, rørrenovering og landbruk. På verdensbasis er selskapet ledende produsent av vevmaskiner som brukes til fremstilling og produksjon av flatrullingsslanger. Selskapet er eid av Michelin, et verdensomspennende industrikonsern med hovedkontor i Frankrike.