<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: OCEANTECH

#0732: Vi sikrer liv og last til havs!

Gjest: Tom Cantero

Administrerende direktør of Air Products


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør i Air Products, Tom Cantero om hvordan man skaper vekstmuligheter med et unikt norskt utgangspunkt med fokus på hydrogen til havs. Air Products har etablerte seg som verdensledende på produksjon av nitrogenanlegg basert på membranteknologi til marine og offshorevirksomhet over hele verden. I episoden forteller Tom mer om mulighetene innen hydrogen til havs of hvorfor det økende behovet her vil kunne være bra for miljøet, men farlig for de til havs. Han deler også sine syn på hvordan vi skal få ned energiforbruket til havs de kommende årene. 

 

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig?
Tom Cantero, Adm. Dir., Marine Engineer.

 

Hva er oppdraget til din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg?
«Securing life and goods at sea».

 

Hva bidrar du med på en unik måte, hva bør vi lære fra deg?
Tør å gi ansvar – deleger!

 

Hva tror du er relevant kunnskap eller evner for fremtiden?
Teknologisk relevans og å behandle mennesker; «human factor».

 

Noen som inspirerer deg, nasjonalt eller globalt?
Seifi Gasemi (AP CEO & Chairman).

 

Hva skal du lære i år?
Mer om kunst og matlaging.

 

Data som ressurs – personalisering eller personvern?
Mye å hente + mye å sette seg inn i på samme tid.

 

Teknologi som styringsverktøy – effektivisering og nye tjenester?
Covid har speedet opp utviklingen og skaper en ny «normal».

 

Norges unike posisjon og muligheter – felleskap (åpenhet og tillit) eller fokus (på hva)?
Masse muligheter, men vi må ikke bli for kjepphøye (på oss selv).

 

De nye jobbene – alle skal med eller jakt på nye hoder?
Jeg har tro på å utvikle en sterk bedriftskultur med muligheter for interne «løp».

 

Regulering som stimulerer innovasjon – kontroll på gamle måter eller nye risiki?
Litt usikker, men en kombinasjon?

 

Livslang læring nå – fra teori til praksis?
Masse kan gjøres internt og via bransje-medlemskap. 

 

Hva skal til – kultur, teknologi eller ledelse?
Alle tre.

 

Ditt viktigste prosjekt siste året?
Håndtere Covid-19 situasjonen.

 

Dine 3 beste tips til lignende selskaper?
TTT. Ting, tar tid.

 

Hvordan går dere fra pilot til marked, fra startup til scaleup?
Testing, justeringer, stabil test, TRL nivå, referanse, sluttprodukt.

 

Hvordan riggere dere for fremtiden, fra kort til lang sikt?
Jobbe systematisk med pulsen på markedet.

 

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
Den nye normalen gir uventede utslag, plusser og minuser.

 

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?
Ja.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Tom Cantero og Air products AS gjør en utrolig spennende innovasjon av teknologi for å motvirke klimaendringer og muliggjøre bruken av alternative energiløsninger. Ut fra hvordan denne teknologien som beskrives i podcasten, og om man skulle la seg inspirere av dette og tenke innovativt, er det noen nærliggende bransjer, løsninger, eller teknologier i Norge nå, som er spennende å diskutere som aktuelle felt i fremtiden for den nevnte typen teknologi?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Greenshipping Hydrogen Bærekraft Å jobbe systematisk med pulsen på markedet. Hvordan Air Products har håndtert Covid-19 situasjonen
Vi valgte å bli spesialist og ikke generalist, og dette tror jeg har vært veldig avgjørende for oss

- Tom Cantero

Recommended literature:
Ikke fag: Byens Spor med Lars Saaby Christensen (3 bind lesser nå )

This is Air Products

Air Products Norway var det første selskapet som kommersialiserte hule fibermembraner for luftseparasjon ombord på skip og offshoreinstallasjoner. Til dags dato har Air Products Norway levert mer enn 1000 PRISM® membraner nitrogen-systemer på en lang rekke skipsapplikasjoner, og mer enn 220 PRISM® membraner nitrogen-systemer til offshore installasjoner.