<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: PRODTECH

#0733: Standardisere gjenbruk

Gjest: Egil Myr

Daglig leder of Engineering Systems Software


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Egil Myr som er daglig leder i Engineering Systems. I Engineering Systems har de siden 1999 hjulpet kunder med å håndtere komplekse prosjekter på en effektiv måte, blant annet gjennom deres software "Once". I episoden forteller Egil om hvordan de gjennom strukturert håndtering av produkt og prosjektinformasjon legger til rette for arbeidsprosesser basert på standardisering og gjenbruk av produkter.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig?

Har vært interessert i teknikk så lenge jeg kan huske. Startet med programmering i 1974. Er uredd når det gjelder tekniske utfordringer – ser muligheter, er løsningsorientert og ganske god på gjennomføring.

Hva er oppdraget til din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg?

Vi har gjennom over 20 år hjulpet våre kunder med å håndtere komplekse prosjekter på en effektiv måte. Vi utviklet tidlig programvareproduktet Once, og nå er Once 360 snart klart for markedet.

Hva bidrar du med på en unik måte, hva bør vi lære fra deg?

Prøver å legge til rette for at bedriften fungerer; forstå kunders situasjon og behov, bidra med organisering av arbeidsprosesser, forsikre at vi har tilgang på nødvendig utstyr og teknologi, samt bemanning og finansiering.

Hva tror du er relevant kunnskap eller evner for fremtiden?

Alt blir mer spesialisert og mer komplisert. Det å kunne se relevans av egen spisskompetanse i en større sammenheng blir derfor stadig viktigere.

Noen personer inspirerer deg, nasjonalt eller globalt?

Skal jeg neven én må det bli Angela Merkel.

Hva skal du lære i år?

Microsoft Azure: Software as a Service (SaaS), nødvendig arkitektur, etablering og drift av tjenester for mange kunder, samt automatisert testing.

Data som ressurs – personalisering eller personvern?

Ny teknolog gir fantastiske muligheter til å forvandle forretningsprosesser – noe som har vært mitt hjertebarn de siste 20 årene.

Teknologi som styringsverktøy – effektivisering og nye tjenester?

Benyttet for å forbedre samfunns- og forretningsprosesser kan det bidra positivt. Det er det store spørsmålet er dette med hvem som definerer hva som er forbedring.

Norges unike posisjon og muligheter – felleskap (åpenhet og tillit) eller fokus (på hva)?

Norges unike fortrinn har (nesten) utelukkende vært naturresurser. Vi har så utviklet teknologi som er relevant i denne råvarebaserte sammenhengen.

De nye jobbene – alle skal med eller jakt på nye hoder?

De nye jobbene er ofte tjenesteyting forankret i plattformer med uklart samfunnsansvar. Sånn sett er vi på vei tilbake til tiden før andre verdenskrig.

Hvordan går dere fra pilot til marked, fra startup til scaleup?

Pilot til marked går gjennom eksisterende kunder. Vi skal ha mange nye kunder, da må det være enkelt å bli kunde.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?

Det arbeides mer hjemmefra. Det er helt i tråd med hva Once 360 er laget for.

Ditt livsmotto?

Ikke bekymre seg for det en ikke vet, ikke planlegge for ting en ikke har kontroll på, men alltid være nysgjerrig.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Egil Myr og Silvija Seres diskuterer Norges unike posisjon som råvareprodusent og produsent av avansert teknologi. Hvis vi gir oss selv lov til å tenke uten begrensninger, hvordan kan Norge som strømprodusent ta i bruk ulik teknologi som vi også produserer nå, for å effektivisere og øke resultatet, samt gjøre den produksjonen så klimavennlig som mulig?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

En teknologi som har blitt en businessman Dine kunder er din største inspirasjon Software Ressursforvaltning I Norge
Jeg er uredd når det gjelder tekniske utfordringer – ser muligheter, er løsningsorientert og ganske god på gjennomføring. Kan faktisk ikke huske å ha gitt opp noen ting jeg har hatt tro på

- Egil Myr

Recommended literature:
Jeg liker Roy Jacobsen. Det siste jeg leste av ham var «Mannen som elsket Sibir». Liker også Edvard Hoem – Har vel lest alle bøkene basert på hans familiehistorie. Jeg liker å lese og synes en bok er en fin gave å få – også om forfatter er uventet og/eller ny for meg. Liker helst papir.

This is Engineering Systems Software

Engineering Systems er lokalisert i Kristiansand og utvikler avanserte IT-systemer. Kundene til Engineering Systems er større prosjektbedrifter som leverer teknisk avansert utstyr med anvendelse innen offshore, maritime og industri.