<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: POLITICS

#0734: Omstilling til et grønnere og smartere Norge

Gjest: Øystein Eriksen Søreide

Adm. Direktør

Abelia


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør i Abelia, Øystein Eriksen Søreide. I Abelia jobber Øystein med å sikre fremtidens velferdssamfunn gjennom å skape grønne, smarte jobber og å bidra til nødvendig omstilling av norsk økonomi. I episoden forteller han mer om hvordan Abelia jobber med å skape fremtidsoptimisme og bærekraftige løsninger, samt om hans viktigste læringspunkt etter å ha overtatt jobben i Abelia midt under en global pandemi.

Hvem er du, personlig og faglig?

En snill, omgjengelig og resultatorientert leder som ønsker å bidra til at verden blir et litt bedre sted for oss alle.

Hva er kjerneverdien i din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg?

Fremtidsoptimisme: Abelia er arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for virksomheter som bidrar til å sikre fremtidens velferdssamfunn gjennom å skape grønne og smarte jobber, samt bidra til nødvendig omstilling av norsk økonomi.

Hva er det beste i din mentale verktøykasse som vi alle bør lære mer om?

Perspektiv: evne til å se det større bildet bidrar til at jeg ikke lar meg stresse opp av alle småproblemer som kommer min vei.

Hva vil du lære mer om i år?

Data, kunstig intelligens og hva som kan styrke norsk omstillingsevne.

Hva har du ombestemt deg om?

Syn på hjemmekontor og digitale møter.

Noen som inspirerer deg?

Barack Obama, Jurgen Klopp og Simon Sinek.

Noe bra du har lest eller sett nylig?

- F. Dostojevski: Brødrene Karamasov (nettopp ferdig) - Morten Hansen, Berkeley: Suveren på jobb - Serier: Lykkeland og Unorthodox

Dine aller viktigste prosjekter det siste året?

- Overta jobben i Abelia - Ansette og etablere ledergruppe - Starte strategiprosess og peke retning - Jobbe for Abelias medlemmer gjennom krisen

Dine beste tips til vekst gjennom virkemiddelapparatet?

Vi må få mer innovasjon og vekst for hver krone. Mer til vekst, mindre til byråkrati og forvaltning.

Hva er det beste ved teamet ditt?

Engasjement og motivasjon for å bidra til at Abelia skal kunne fylle sin viktige rolle for medlemmer og samfunn.

Viktigste overraskelse fra Covid-19?

Hvor raskt og greit det gikk å digitalisere møter og konferanser, hvor store livsstilsendringer vi tåler og aksepterer dersom målet er viktig nok, samt hvor motstandsdyktige folk er.

Bærekraft som vekstmotor?

Økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft er uansett en forutsetning for å bevare vårt samfunn. Etterspørselen etter bærekraftige løsninger byr på enorme muligheter, også for våre selskaper innen råvarebasert virksomhet.

Ditt livsmotto?

En bedre verden er mulig. You`ll Never Walk Alone. It`s nice to be important, but it is more important to be nice.

PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Data som nasjonal ressurs Norges unike posisjon og muligheter De nye jobbene Regulering som driver innovasjon 
Etterspørselen etter bærekraftige løsninger byr på enorme muligheter, også for våre selskaper innen råvarebasert virksomhet.

- Øystein Eriksen Søreide

Recommended literature:
F. Dostojevski: Brødrene Karamasov  Morten Hansen, Berkeley: Suveren på jobb 

This is Abelia

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Dette er virksomheter innen IKT, telekom, undervisning, forskning, konsulent/rådgivning, kreative næringer og ideelle organisasjoner. De har over 2.400 medlemmer med omlag 50.000 årsverk.