<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: POLITICS

#0736: POLITICS: Ina Libak: Solidaritet, fellesskap og nye arbeidsplasser

Gjest: Ina Libak

Leder

AUF


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med avtroppende leder i AUF, Ina Libak. Ina har allerede tilbrakt hele 14 år i ungdomspartiet AUF. Det siste året har hun jobbet med en helhetlig plan for å kutte utslipp og skape arbeidsplasser for Norge det neste tiåret. I episoden forteller hun mer om hvordan vi skal klare denne omstillingen ved å bruke kompetansen som allerede finnes, hva vi kan lære av ungdommen, samt om hvordan det er å balansere på trestokker i skogen.

Hvem er du, personlig og faglig?

Omsorgsfull, opptatt av laget, nysgjerrig på mennesker og livet, opptatt av å tenke fremover og litt lenger enn dag til dag.

Hva er den viktigste kjerneverdien i  din organisasjon?

Frihet, likhet og solidaritet.

Hva  er din rolle, hva bidrar du med?

Lede laget, vise retning, få frem det beste i alle, samt samle og forene.

Hva  vet du, som alle burde kunne mer om?

At å lytte er noe av det viktigste for å få gjennomslag, selv om jeg glemmer det selv noen ganger.

Hva synes du er  de nye  dilemmaer?

Kortsiktig eller langsiktig på arbeidsplasser og klima, være tydelig opp mot nyanser i en polarisert verden, optimisme eller realisme.

Noen som  inspirerer deg?

Kristin Halvorsen, Sissel Rønbeck, Therese leder i natur og ungdom, samt nye medlemmer i AUF.

Noe  bra  du har lest eller sett nylig?

Sigbjørn Johnsen sin bok med mye om fellesskap og samhold, alle andre-boka, og nå også serien som nettopp har kommet.

Noe viktig du har ombestemt deg om?

Masse på enkeltsaker, ikke på verdier - viktig å kunne endre mening for å lære.

Ditt  viktigste prosjekt  det  siste året?

En helhetlig plan for å kutte utslipp og skape arbeidsplasser det neste tiåret.

Ditt  beste tips til innovasjon i politikk?

Snakke med mennesker, lytte, komme seg ut, ikke lese for mye sakspapirer, være ute i naturen.

Norges innovasjonsfordel, fra ditt ståsted?

Den Norske modellen, tillit, kort vei mellom sjefer og ansatte, en aktiv stat, samt en skole for alle.

Viktigste  overraskelse  fra Covid-19?

At jeg kunne lage mat, at mennesker i så stor grad søker trygghet, at det er lett å gå tilbake til det som var før, mer krevende å snakke om endring i en krisetid, at empati vokser, empati med deg selv gir empati med andre, det hjelper ikke å sammenligne seg med andre som har det verre, handlekraft når det trengs, samt at kriser skiller viktig fra uviktig.

Ditt livsmotto?

Prøve å gjøre det beste for de rundt meg - gjøre godt heller enn å gjøre vondt.

Politician

This what you will learn:

Data som nasjonal ressurs Norges unike posisjon og muligheter De nye jobbene Regulering som driver innovasjon Livslanglæring 
Jeg er opptatt av at alle mennesker skal føle seg verdsatt og finne sin plass.

- Ina Libak

Recommended literature:
Sigbjørn Johnsen sin bok med mye om fellesskap og samhold, Normal People-boka, og nå også serien som nettopp har kommet! 

This is AUF

Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) er Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. AUF driver politisk arbeid og legger vekt på sosialt samhold. Organisasjonen ble dannet i 1927. Ina Langønes Libak fra Akershus ble valgt til leder i 2018. Hun etterfulgte Mani Hussaini.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse