<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNBIZ

#0738: Hvordan lykkes med digital transformasjon?

Gjest: Eirin Folde

Rådgiver innen digital transformasjon og prosjektleder of Kompetanseløft Trøndelag


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Rådgiver innen Digital Transformasjon og Prosjektleder for Kompetanseløft Trøndelag, Eirin Folde om strategi, struktur og kultur i en teknologidrevet verden. Kompetanseløft Trøndelag - Digital transformasjon er en felles satsing i de 48 Trøndelagskommunene på økt lederkompetanse, og skal legge til rette for nye muligheter innen tjenesteutvikling i kommunene. I podcasten diskuterer Silvija og Eirin hvordan vi best kan organisere arbeidstakere på en måte hvor det ikke oppstår dissonans mellom som strategi og det de ansatte ser på som mulig å oppnå. Eirin forteller også om hvilke evner og kompetanser som er nødvendig for at organisasjoner skal klare å gjennomføre digital transformasjon.

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig?
Engasjert og handlekraftig. Robust og raus. Godt humør. Faglig ser jeg muligheter og har tro på mennesket; både det unike ihvert liv/det unike grunnstoffet alle har og det fantastiske som oppstår når disse unike menneskene møtes og "skaper magi" sammen. Som leder har jeg nok vært opptatt av at menneskene i organisasjonen jeg leder skal blomstre, oppleve tillit og en klar retning.

Hva er oppdraget til din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg?
I Trøndelag er vi i full gang med samhandling mellom de 38 kommunene i fylket innen tjenesteutvikling med støtte i digitalisering og ny teknologi. I dette ligger å øke mulighetsrommet som ny teknologi gir oss som tjenesteleverandører. Et langsiktig mål med DigiTrøndelag er å skape bedre og mer effektive tjenester til innbyggere og næringsliv. Det trigger meg fordi jeg synes det er veldig spennende og givende å samhandle med ledere fra kommunene i fylket. Og jeg er utrolig stolt av de som jobber i offentlig sektor.

Hva bidrar du med på en unik måte, hva bør vi alle lære fra deg?
Jeg tror jeg bidrar med å tørre å utfordre det bestående, samtidig som jeg har respekt for den kompleksiteten og historikken som en kommune opplever å stå i hver dag. Kanskje jeg er best der jeg kan være en slags brobygger og historieforteller, som gir rom for læring og undring - samtidig som jeg vet at vi trenger få, men tydelige mål og en klar retning - et "hvorfor" som lett kan formidles i organisasjonen og som alle kan trigges av for å lykkes. Hode og hjerte sammen.

Hva tror du er relevant kunnskap eller evner for fremtiden?
Helthetlig tankegang og felles ansvar - tverrgående satsinger uavhengig av siloer og sektorer: Se muligheter, koordinere og samskape. Smidighet og fleksibilitet - jobbe i kryssfunksjonelle team/superteam - forbedre og fornye kontinuerlig, analyse og kartlegging, design thinking, involvert ledelse som skaper meningsfulle og attraktive rammer for de ansatte, jobbe i nettverk og dele, sterk forståelse for brukerbehovet, IT-kompetanse, teknologiforståelse og digitalt tankesett i alle avdelinger

Nevn 3 personer inspirerer deg, nasjonalt eller globalt?
Har mange jeg kan nevne her, spesielt innen tech og forskning, men velger å peke på noen jeg har blitt inspirert av i kontekst det å være «et menneske» i en kompleks verden: Per Fuggeli og Brene Brown. Elon Musk for evnen til å sikte høyt og skyte langt.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:I flere organisasjoner er det en distanse mellom det vi strategisk har som mål, og det man faktisk klarer i en organisasjon. Hva må til for å minske gapet mon tro?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Livslang læring Strategi og kultur i digital transformasjon Å minske gapet mellom det man sier og det man gjør Budsjettering for fremtiden
Vi vil bort ifra en "null-feil-kultur" i offentlig sektor, det skal være lov å gjøre feil for det er da vi lærer

- Eirin Folde

Recommended literature:
Digital transformation av Pernille Kræmmergaard Company-Wide Agility with Beyond Budgeting, Open Space & Sociocracy: Survive & Thrive on Disruption av Jutta Eckstein og John Buck. Agile Practice Guide ved Project Management Institute Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future av Andrew McAfee og Erik Brynjolfsson Seeing: "Den tredje industrielle revolusjonen: En radikal ny delingsøkonomi" ved Jeremy Rifkin The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy

This is Kompetanseløft Trøndelag

Kompetanseløft Trøndelag er DigiTrøndelags første prosjekt, og handler om at organisasjoner må utvikle nye evner og justere filosofi og kultur for å passe inn i en verden med skiftende normer og hyppige utviklingssteg. Kommunene deltar i en online læringsportal og på fysiske/strømmede samlinger med kommunedirektør, stab og kommunalsjefer - samt ledere med strategisk ansvar. I tillegg bygges det opp et veiledernettverk av ressurspersoner tett på tjenesteproduksjonen på tvers av kommunene i fylket. Trøndelag viser vei: Digital transformasjon kan ikke delegeres til en IT-avdeling, men eies av toppledelsen, som må vise retning for hele organisasjonen.