<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNBIZ

#0739: Vi mobiliserer endringsagenter

Gjest: Synniva Larsen og Annita Fjuk

Rådgivere of Handelshøyskolen BI og Digital Norway


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Synniva Larsen som er Leder for Studentopplevelser for Executives på Handelshøyskolen BI, og Annita Fjuk som er ansvarlig for samarbeid mellom forskning og næringsliv hos Digital Norway, om hva de har fått av innsikt etter dybdeintervju med endringsagenter i SMB rundt om i Norge. I podcasten diskuterer Silvija, Synnvia og Annita hvordan læring i dag utgjør mer enn på bare å lese en bok eller høre på en forelesning. Hvordan fortoner egentlig læring seg nå i 2020? 

Full transcript (Available soon)
Hvem  er  du,  personlig  og  faglig?
Synniva: Tror jeg er en litt annerledes type i mange sammenhenger. Har bakgrunn fra å følge opp mennesker som i utgangspunktet har utfordringer og problemer. Startet som sosionom, og begynte veldig tidlig å interessere meg for nye måter å gjøre ting på. Allerede fra 2001 startet jeg å jobbe med innovasjon og å teste ut nye måter å følge opp mennesker på. Etter hvert kom jeg inn på organisasjoner og har jobbet med det de siste 10 årene. Synes det er utrolig spennende og lærerikt. Nå er jeg leder for studentopplevelser på Executive-avdelingen på BI.

Annita: Jeg brenner veldig for innovasjon og omstilling. Jo mer komplisert det er jo mer trigget blir jeg. Bakgrunnen min er innenfor informatikk og teknologi. Jeg har en doktorgrad fra Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo med fokus på nettbasert læring. Jeg var heldig og fikk lov til å bygge opp en nettskole på 90-tallet som da var case i doktorgraden min. Jeg har fulgt med på BI hele veien og synes det er spennende å få lov til å jobbe sammen.

Hva  er  det  viktigste  oppdraget  i  din  organisasjon,  og  hvorfor  trigger  dette  deg?
Synniva: På Executive på BI jobber vi med etter- og videreutdanning for voksne mennesker. Vi har fokus på å jobbe tett med næringslivet, og dette prosjektet har virkelig gjort oss bedre på det. Vi er alltid opptatt av det å tilpasse undervisningen slik at det passer inn i ekstremt travle menneskers liv. Dette er folk som er i 100%-stillinger i tillegg til å ha familie og andre forpliktelser.

Annita: Det som trigger meg med dette prosjektet er å få jobbe masse med innovasjon og endring som temaer. Jeg føler også at vi innoverer i forhold til hvordan vi jobber i prosjektet - vi involverer og jobber veldig tverrfaglig. Det gjør at jeg har stor tro på at vi får til noe veldig bra fra et livslangt lærings-perspektiv gjennom dette prosjektet og kan sette føringer både for BI, men også for Universitets- og høyskolesektoren generelt.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hvordan kan vi skape en kultur i Norsk næringsliv hvor de ansatte får lov til å eksperimentere mer, og hvor det kan gjøres lettere for ledere å gi gjennomslag til slikt?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Fleksibel livslang læring 
Hva skal til for å dele ut studiepoeng? 
Digital verktøykasse 
Endringsledelse 
Lærende ledere  
 Nærmest alle har nevnt i denne prosessen er at de trenger en større innsikt i hva endringsledelse egentlig er, for dette er så komplekst og det er så mye mer du må gjøre enn å bare følge en typisk 5 stegs modell.

- Synniva Larsen og Annita Fjuk

Recommended literature:
The Innovator's Method (Innbundet). Bringing the Lean Start-up into Your Organization. Forfatter: Nathan Furr og Jeff Dyer

This is Handelshøyskolen BI og Digital Norway

Handelshøyskolen BI er organisert som en stiftelse og er akkreditert som vitenskapelig høyskole. BI har hovedcampus i Nydalen i Oslo, og har regionale studiesteder i Bergen, Trondheim og Stavanger. DigitalNorway er en non-profit virksomhet startet i 2017 av 15 engasjerte næringslivsaktører for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv, med et spesielt fokus på små og mellomstore bedrifter. DigitalNorway jobber med å sikre bedrifter og ansatte tilgang til kunnskap og nettverk de trenger i en digital verden gjennom å tilby gratis kurs, læringsreiser, webinarer og digitale møteplasser.