<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: POLITICS

#0745: Digitalisering i møte med det tradisjonelle

Gjest: Rune Bjerke

Tidligere Konsernsjef

DnB


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med tidligere konsernsjef i DnB, Rune Bjerke, om jubelen på Bjørvika da VIPPS nådde én million nedlastinger, alt som har utviklet seg innen digitale tjenester siden den gang, og det tradisjonelle mot det teknologiske innen finans og næringslivet. Hvordan vil banken se ut i fremtiden? Hva blir de viktigste jobbene, og hvordan skal vi få flertallet med? 
Utdanning: Exam.Oecon fra Universitetet i Oslo og Master of Public Administration (MPA) fra Harvard University. Sosiale medier: Instagram: RuneErKul. Hvem er du, personlig og faglig? Har nylig gått av som konsernsjef i DnB etter 13 år. Reisen jeg fikk lov til å være med på i bank og finans var utrolig spennende. Da jeg kom inn hadde jeg ingen erfaring fra bank og jeg hadde aldri definert meg selv som en bankmann. På generelt grunnlag mener jeg det er best at store virksomheter rekrutterer etterfølgere til toppsjefer internt fordi man da har en mye større grad av kontinuitet i ledelsen og i endringsarbeidet. Men noen ganger er det sannsynligvis mye riktigere å rekruttere utenfra. Da jeg kom inn i det som da het DnB NOR hadde de nylig gjennomført flere fusjoner og oppkjøp, og det var et selskap med mange ulike kulturer og merkevarer. Jeg tror at styret og ansettelsesutvalget tenkte at; for at ikke noen av partene eller kulturene innad i virksomhetene skulle føle at de hadde et overtak på bekostning av andre henter vi inn en person utenfra som ingen kan beskylde for å tilhøre den ene eller andre leieren. Derfor jobbet jeg mye i starten med å få disse ulike kulturene og merkevarene til å smelte sammen til én ved hjelp av en felles visjon, felles verdier og felles ledelsesprinsipper. Det var den første store endringsreisen jeg fikk være med på DnB. Hvis du ser tilbake på dine 13 år i DnB, hva var dine 3 viktigste prosjekter eller endringer? Ting henger veldig ofte sammen. Jeg tror at dette med mangfold, bruk av teknologi og å skape indre stolthet gjennom å utvikle Vipps, henger sammen med den verdiskapningen og lønnsomhetsutviklingen vi hadde. Jeg vil hevde at Vipps var det mest spennende jeg fikk lov til å være med på. Den kulturelle endringsreisen og kompetanserelaterte endringsreisen var kanskje vel så viktig. Hva gjør vi unikt godt i Norge? Vi har et vanvittig godt samspill mellom statlige virksomheter som er nødvendig å ha som samarbeidspartner for bankene, slik som for eksempel Skatteetaten, Kartverket og Brønnøysundregistrene. Det at norske banker kan tilby et boliglån og behandle søknaden på ett minutt, og alt lastes opp digitalt, forstår ikke bankfolk i Europa og resten av verdenen er mulig. Tillitten i det norske samfunnet, innovasjonskraften og samspillet mellom privat og offentlig sektor er helt avgjørende for Norges utvikling.
POLITICIAN

This is what you will learn:

Data som nasjonal ressurs Norges unike posisjon og muligheter De nye jobbene Regulering som driver innovasjon 
Nå er jeg en pensjonert bankmann så dette er en antagelse av hva som kommer til å skje i banker, men det kommer til å bli viktig med konseptutvikling, digitale tjenester og produkter i bank. Vi vil se mer av spare-roboter, og IT-folk og matematikere som søker seg jobber hit. Men, det er også viktig med kundebehandlere og tradisjonelle bankfolk til å følge opp, vi trenger et økosystemsom kundene kan benytte seg av.

- Rune Bjerke

Recommended literature:
Jeg ser mye videosnutter fra fremtrende forskere på YouTube

This is DnB

DNB er Norges største finanskonsern og var i 2017 landets sjette største selskap målt i omsetning. Konsernsjef er Kjerstin Braathen, som 1. september 2019 etterfulgte Rune Bjerke (2007–2019).