<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: POLITICS

#0747: Teknikk slår politikk

Gjest: Hilde Nagell og Eirik Løkke

Rådgiver

Agenda & Civita


Med Vert Silvija Seres

I denne panel-episoden av #LØRN snakker Silvija med rådgiver i Tankesmien Agenda, Hilde Nagell og rådgiver i Civita, Eirik Løkke. Tankesmien Agenda og Civita jobber begge for å utvikle ny politikk ved å arrangere debatter og delta i det offentlige ordskifte. I episoden diskuterer Hilde, Eirik og Silvija hvordan vi skal tette gapet mellom teknologi og politikk, blant annet ved å senke terskelen for deltakelse og gjøre det mer forståelig.

Hvem jobber du for, og hvorfor?

: Har jobbet for tankesmien Civita siden 2011. Det er et stort privilegium, særlig fordi jeg får brukt tid på å forfølge mine interesser og liberale verdier. H: Rådgiver for Tankesmien Agenda. Der får jeg brukt tid på å forstå hva som skjer i samfunnet rundt meg og i politikken.

Beskriv enkelt hva dere gjør, og hvorfor kjøper folk?

E: En tankesmie utreder problemstillinger, arrangerer debatter og deltar i det offentlige ordskifte. Civita er en ideell organisasjon og vi finansieres av rundt 100 forskjellige bidragsytere. H: Vi er en tankesmie for Sentrum-Venstre i norsk politikk. Agendaen er partipolitisk uavhengig, og vi skal utvikle ny politikk og bidra i samfunnsdebatten.

Hva gjør du helst når du ikke jobber, og hvor?

E: Er lidenskapelig opptatt av Premier League og Liverpool. I tillegg liker jeg å lese og se på TV-serier/filmer. H: Har tre barn, og prøver å få så mye tid med dem som mulig. Trives aller best ute i naturen.

Hvem inspirerer deg?

E: Madeleine Albright og Anne Applebaum. H: Margrete Vestager.

Hva formet deg, bok eller film?

E: Friedrich Hayek sitt forfatterskap og Rambo 2-filmen. H: Barnebøkene til Astrid Lindgren.

Fordeler ved å gjøre jobben din fra Norge?

E: Familievennlig arbeidsliv. Godt organisert samfunn. Høy digital kompetanse og god digitalinfrastruktur. H: Det er et land der mange er opptatt av samfunnsdebatt, og der kunnskapsnivået er høyt og debattklimaet stort sett vennlig og godt.

Relevant kunnskap for fremtiden?

E: Humankapital og evnen til å kontinuerlig oppdatere sin egen kunnskap. H: Vi trenger flere som både forstår hvilke behov samfunnet har OG hvordan den nye teknologien fungerer.

Tror du på bærekraft som vekstmotor?

E: Ja, om vi bruker skatte og avgiftssystemer for å belønne klimavennlig industri og økonomisk straffe klimafiendlig industri. H: Ja, definitivt. Jeg tror også det er eneste riktige veien ut av den økonomiske krisen som Covid19 har skapt.

Viktigste læring fra Covid?

E: At vi kan få til mye når vi må, både som samfunn og individ. H: Robuste samfunn er samfunn der alle har gode velferdsordninger. Spesielt tydelig ble det i USA.

Hvordan gjør vi politikk forståelig for folk flest?

E: Bruke menneskespråk når vi kommuniserer, senke terskler for deltagelse, samt invitere folk med til å mene noe om politikk og ikke bare om formalia og organisasjon. H: Bruke enkle ord, spørre og grave, samt ikke gi opp når fagfolk får deg til å føle deg dum.

Dette LØRNER du:

Data som nasjonal ressurs Norges unike posisjon og muligheter De nye jobbene Regulering som driver innovasjon Livslanglæring 
Det digitale samfunn kommer til å skape mange nye jobber og fjerne en del jobber. Generelt er jeg  mindre bekymret over at det ikke skal bli jobber nok. Mange prognoser tyder på det motsatte – at vi kommer til å mange arbeidskraft.

Hilde Nagell og Eirik Løkke

Anbefalt litteratur
Friedrich Hayek (Eirik) Barnebøkene til Astrid Lindgren, kanskje spesielt brødrene Løvehjerte og Ronja Røverdatter (Hilde) 

Dette er Agenda & Civita

Tankesmien Agenda er en partipolitisk uavhengig tankesmie som bidrar til samfunnsanalyse og politikkutvikling for det moderne sentrum-venstre. Civita er en liberal tankesmie med et ideelt mål. Civita skal formidle kunnskap og ideer som er tankevekkende og utvider rommet for den politiske debatt, og fremme forslag til reformer.

Refleksjon

Eirik Løkke forteller om Garry Kasparov, som har reflektert rundt spørsmålet “Hvor begynner maskinen, og hvor slutter menneskelig kreativitet?” Silvija Seres mener vi må se på hybriden mellom menneske og maskin som ny politikk, hvor ulike fagfelt og ekspertise som har belyst sine deler av spørsmålet, må samles og oppleve hvor deres respektive fagfelt kommer i konflikt, med mål om å lære mer, finne svar og nye løsninger. Sett at begrepet om teknologisk singularitet skulle bli reelt i løpet av vår levetid, hvordan kan vi forberede oss på samspill mellom menneske og maskin, “ta vare på og oppdra” kunstig intelligens, og lære den om menneskelige verdier, etikk og moral?