<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: POLITICS

#0751: Nøkkelen til god formidling er kunnskap

Gjest: Lise Randeberg

President of Tekna


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med fagforeningsleder og fysiker, Lise Randeberg. Hun er opptatt av kreativitet og nysgjerrighet, og som professor ved NTNU og president i Tekna utdyper hun hvordan vi skal kunne vekke lysten og nysgjerrigheten til å lære.  
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig?   

Er utdannet sivilingeniør og har en doktorgrad i fysikalsk elektronikk. Er professor på NTNU i fotonikk og biomedisinsk optikk. I korte trekk handler det om hvordan du kan bruke lys til å diagnostisere og forstå sykdommer. Jeg kommer fra Namsos, en liten by hvor det ikke var veldig mye fokus på realfag. Jeg fattet interesse for det uansett, og utgangspunktet var faktisk en reke. Min eldre bror tok biologi og fikk en lekse hvor han skulle demontere en reke. Som femåring satt jeg der og ble veldig fascinert.  

 

Hva gjør du på jobb?  

Som professor ved NTNU jobber jeg med å utvikle ny diagnostisk og medisinsk teknologi. Jeg har vært opptatt av sykdommer og tilstander som det ikke er forsket så mye på, men hvor det er et enormt stort behov for utvikling. Gründerbedriften min jobber med å få til digital diagnostikk av gulsott hos nyfødte. Jeg har også et annet prosjekt på gang hvor vi bruker maskinlæring for diagnostikk av leddgikt.  

 

I Tekna jobber vi med å skape en plattform for å få til den endringen som må til i samfunnet. Tekna har snart 85 000 medlemmer, og alle disse medlemmene har minst en mastergrad innen realfag eller teknologi. Disse jobber i alle sektorer og innenfor alle fagfelt på digitalisering, teknologi og realfag. Denne enorme faglige bredden gjør at vi har tilgang kompetansen i hodene til disse 85 000 medlemmene. Derfor er det en ekstremt god plattform når man skal finne nye digitale løsninger fremover og løfte politikken til et nytt nivå.  

 

Hvorfor er det spennende?  

Fundamentet hos oss teknologer og ingeniører er at vi har fått noen teknologiske verktøy som er så viktige når samfunnet skal omstilles. Vi kan skape næringer for fremtiden. Du kan nesten si at vi har et ansvar for å bruke den kompetansen vi har for det beste for samfunnet.  

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?   

Du må forstå teknologi; forstå hva det innebærer og ha evnen til å se muligheter, men du må også forstå begrensningene. Det er først da du kan lage et fornuftig rammeverk, reguleringer og politikk for å løfte det området. Jeg tror også at vi teknologer og ingeniører behøver den andre kompetansen rundt oss til å hjelpe oss med å sette teknologien inn i et samfunnsperspektiv. Derfor er tverrfaglighet essensielt; vi trenger teknologer i kombinasjon med humanister og samfunnsvitere som kan sette ting i et samfunnsperspektiv.  

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Tekna vil at flere bedrifter skal fokusere på kompetanse i stedet for ansiennitet. Hva kan være problematisk med denne metoden? 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
POLITICIAN

This is what you will learn:

Data som nasjonal ressurs 

Norges unike posisjon 

De nye jobbene 

Digitale rettigheter 

Du kan ikke klage på noe du ikke har prøvd å forandre

- Lise Randeberg

Recommended literature:

Data som nasjonal ressurs

Norges unike posisjon og muligheter

De nye jobbene

Regulering som driver innovasjon

Livslanglæring

This is Tekna

Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) er Norges største forening av akademikere. Foreningen er en videreføring av Den norske ingeniør- og arkitektforening, som ble stiftet i 1874. Foreningen organiserer personer med mastergrad eller mer innen teknologi og realfag, og har per august 2020 ca. 85 000 medlemmer. Tekna tilbyr blant annet juridisk bistand, faglige tilbud og nettverk over hele landet, samt en av landets beste bank- og forsikringsavtaler.