<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: POLITICS

#0752: Forbrukerens kamp

Gjest: Finn Myrstad

Fagdirektør of Forbrukerrådet


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med fagdirektør for digitale tjenester, Finn Myrstad. I Forbrukerrådet arbeider de systematisk mot å forstå digitale tjenester, og selskapet har jobbet med digitale rettigheter i lang tid. Samtalen går i dybden på maktbalansen mellom selskapet og forbrukeren.  
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig?  

Er et generelt positivt menneske som får energi av å jobbe med andre. Fra jeg var liten var jeg alltid engasjert i ulike saker, og fra jeg var 11 var jeg aktiv i en internasjonal fredsorganisasjon. Siden har det gått slag i slag med masse ulikt organisasjonsarbeid i Norge og internasjonalt. Nå jobber jeg for å styrke folks digitale rettigheter i Norge og i verden.   

 

Hva gjør din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg? 

Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon som arbeider for å gi forbrukere makt og mulighet til å ta gode valg. Dette gjelder ikke minst i møte med den digitale utviklingen, hvor vi er med på å forme hvordan forbrukerrettigheter og vår hverdag vil bli i fremtiden.  
 

Hva bidrar du med på en unik måte, hva kan vi lære fra deg? 

Selv om vi er en liten organisasjon i en global målestokk har vi greid å påvirke og forme utvikling og prosesser både nasjonalt og globalt, blant annet gjennom kreative virkemidler og folkeliggjøring av komplekst materiale.  

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  

På et individnivå vil kravet til digital kompetanse øke i møte med nye tjenester. På et overordnet samfunnsnivå er det viktig at beslutningstagere både forstår digital teknologi og mulige konsekvenser av digitaliseringen, slik at vi får en kunnskapsbasert tilnærming til politikkutvikling.  

 

Noen interessante nye dilemmaer?  

Det er selvsagt mange interessante problemstillinger å ta tak i. Et godt eksempel er hvordan utviklingen og bruken av kunstig intelligens/algoritmisk beslutningstaking kan utfordre en rekke grunnleggende rettigheter, samtidig som teknologien kan medføre store positive endringer.  Her er det viktig å ikke bli blendet av salgstriks og store ord, men heller gå varsomt fram før man tar i bruk kompliserte og potensielt problematiske systemer. 

 

Ditt viktigste prosjekt det siste året?  

Det siste året har vi gjennom et stort prosjekt som viser hvordan annonseindustrien står bak systematiske brudd på personvernlovgivningen. Et utall selskaper samler inn store mengder sensitiv informasjon via ulike apper 

 

Tips til innovasjon i politikk? 

Sett brukeren i sentrum – og bruk sikkerhet og personvern som en mulighet, ikke se på det som et hinder for å lage gode tjenester.  

 

Har Norge noen unike muligheter?  

Vi har et sterkt regelverk i Europa, både på personvern og konkurranse, og dette vil kunne åpne opp og skape markeder for alternative forretningsmodeller.  

 

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?  

Ja. Erfaringer knyttet til fornybar energi og kompetanse fra andre sektorer gir Norge særdeles gode forutsetninger for å hevde oss i en verden der krav til bærekraft bare vil bli viktigere og viktigere.   

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Er du mye sammen med venner, eller har du kanskje fått ny jobb? Denne informasjonen ligger trolig i en profil om deg på nett om du har delt mye informasjon og ikke vært så nøye når det gjelder nedlasting av forskjellige appen og tjenester. Hvordan være delaktig i det digitale samfunnet om man velger å ikke akseptere appene og tjenestenes brukervilkår?  

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
POLITICIAN

This is what you will learn:

Data som nasjonal ressurs 

Norges unike posisjon 

De nye jobbene 

Digitale rettigheter 

Sett brukeren i sentrum – og bruk sikkerhet og personvern som en mulighet , ikke se på det som et hinder for å lage gode tjenester

- Finn Myrstad

Recommended literature:

Weapons of math destruction som ser på algoritmer og ulike konsekvenser dersom vi ikke tenker oss godt om når vi lager dem. Surveillance Capitalism av Shoshanna Zubhoff. Akkurat nå leser jeg Mindf*ck om hvordan Cambridge Analytica bruker våre persondata til å manipulere valg.  

This is Forbrukerrådet

Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som hjelper forbrukerne og påvirker styresmakter og næringsliv i en forbrukervennlig retning. Forbrukerrådet er organisert tilsvarende som et direktorat, det vil si statlig finansiert, men faglig fristilt politisk fra overordnet departement (Barne- og likestillingsdepartementet) med særskilte fullmakter, eget styre og egne vedtekter fastsatt av regjeringen. Direktør i Forbrukerrådet er Inger Lise Blyverket.