<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: POLITICS

#0759: Næringspolitikk og internasjonal teknologieksport

Gjest: Liv Freihow

Direktør for næringspolitikk of IKT-Norge


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres med direktør for næringspolitikk i IKT-Norge, Liv Freihow, om hvordan selskapet jobber for at IT og techbedrifter i Norge skal lykkes med etablering, vekst og eksport. Freihow er spesielt opptatt av norsk teknologieksport, og hevder vi må finne bedre løsninger og tørre ta steget ut i et større marked enn det vi satser på i dag.  

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig? 

Jeg blir fort tent og engasjert av en ny utfordring. Gir meg aldri!  

 

Hva gjør din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg? 

Vi jobber for at IT/techbedrifter i Norge skal lykkes med etablering, vekst og eksport. Gjøre det lettere for bedriftene å gjøre den jobben de helst vil - å utvikle og selge fantastiske digitale løsninger.  

 

Hva bidrar du med på en unik måte, hva kan vi lære fra deg? 

Jeg forstår hvordan politikk og næringsliv henger sammen og er gjensidig avhengig av hverandre. 

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  

Veldig mye av det samme som er relevanti dag, men kombinert med teknologiforståelse og selvstendig, kritisk tenkning. 

 

Noen interessante nye dilemmaer?  

Slette Smittestopp men ikke Instagram? Mase om at barna må lære seg programmering, men også ville at de leser bøker på papir.  

 

Hvem inspirerer deg? 

Folk som er lidenskapelige, og som har godt humør!  

 

Ditt viktigste prosjekt det siste året?  

Før Covid-19 - få fokus på at norsk eksportpter altfor svak og at vi taper markedsandeler internasjonalt hvert år. Vi må snu den norske eksportriggen. EtterCovid-19 - hjelpe politikere forstå næringslivets behov under pandemien, og ha fokus på medlemmene våre - at de skal klare seg best mulig i en veldig vanskelig tid. 

 

Tips til innovasjon i politikk?  

Strukturelt: politikk og regulering må endre seg raskere enn i dag og holde følge med teknologien. Like viktig som å satse på noe nytt er å slutte å satse på noe gammelt. 

 

Beste overraskelse fra Covid-19? 

At det er deilig når livet ikke er så organisert - tempo på hjemmebane er roligere og alle har det litt bedre. At Norge er et deilig land å bo i, og feriere i. Alt jeg har lært om det å jobbe hjemmefra - hva slags jobbing som passer til hjemmekontor, og hva som gjøres best sammen med kolleger.  

 

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?  

Ja for eksempeldatasentre i Norge.  

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Dersom vi ikke satser på mer sammensatt tverrfaglig kompetanse fremover, hvordan vil innovasjonen og utviklingen utarter seg?  
 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
POLITICIAN

This is what you will learn:

Data som nasjonal ressurs
De nye jobbene
Algoritmestyring

Norge taper markedsandeler og omsetning internasjonalt hvert år, og det er dramatisk. De får ikke vekstkapitalen de har behov for, og så handler det om at vi fokuserer for mye på Norden og Nord-Europa, men vi tørr ikke ta steget ut i det markedet som virkelig vokser, som for eksempel Kina

- Liv Freihow

Recommended literature:

Data som nasjonal ressurs

Norges unike posisjon og muligheter

De nye jobbene

Regulering som driver innovasjon

Livslanglæring

This is IKT-Norge

IKT-Norge er en uavhengig interesseorganisasjon som jobber for å styrke de overordnede rammebetingelsene for det digitale næringslivet. IKT-Norge ble kåret til en av IT-bransjens beste lobbyorganisasjoner av Computerworld i juli 2004, og av MMI i februar 2006.