<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: AI

#0763: New products built on science and AI

Gjest: Inge Grini

CEO

Intellectual Labs


Med Vert Silvija Seres

In this episode of #LØRN, Silvija talks to Inge Grini who is the Founder and CEO of Intellectual Labs. Grini describes their teams as full-time inventors who, through their cutting-edge expertise in AI, work with product development or inventions based on AI technology. Their mission is to co-create and innovate around AI-driven products focused on scientific discovery.

Hvem er du, personlig og faglig? 

En iverksetter som brenner for at mot, mennesker og kunnskap kan få til grenseløse ting.  

  

Hva selger din organisasjon, og hvorfor kjøper folk fra dere?  

Vi er oppfinnere på heltid. Vi skalerer på spisskompetanse innen AI og produktutvikling. Vi skaper AI drevne produkter sammen med andre og selger disse gjennom egne selskaper - JVs og startups.  

 

Hva motiverer nettopp deg ved dette oppdraget?  

Å kunne være med å forme fremtiden. Å kjenne at man lever ved å ta risiko som grunder.    

  

Hvilke interessante nye dilemmaer oppstår i ditt innovasjonsfelt?  

Mange vil være med å ri på digitalisering og moderne teknologi. Men det er ikke nok folk som tar risiko i Norge. Det fører til: 1) for lite radikal nyskapning innen teknologi og 2) for mange som ikke kjøper nyskapningene fra de som gjør det   

  

Dine beste tips til andre lignende selskaper? 

Det er få eller ingen lignende i Norge. Foreslår at noen flere starter slike som oss.  

 

Dine viktigste prosjekter siste året? 

FactoryMind. En helt ny og unik AI plattform for Industrien.  

  

Hvem inspirerer deg? 

Nathan Myhrvold.  

  

Hva er relevant kunnskap for fremtiden? 

Evnen til kontinuerlig læring, bygget på et solid teoretisk fundament - innen alle vitenskaper. Årsaken til at dette er viktigst er den eksponentielle utviklingen innen vitenskap og teknologi 

  

Hva gjør vi unikt godt i Norge?  

Vi har ekstremt høyt faglig og vitenskapelig nivå (per capita), og vi kan det å tiltrekke oss noen av de beste fra andre deler av verden. Våre teknologimiljøer et i øverste verdensklasse mht. kompetanse.   

    

Viktigste nye perspektiver fra Covid?  

Reell samhandling fungerer dårlig på video!  

  

Dine beste ledelses-tips?  

- Lev med kundens opplevelse som det første motto 

- Slipp folk fri, men vis vei med en strategi

- Sørg for at salg kommer først  

  

Bruker du bærekraft som vekstmotor? 

Muligens. Alle produkter vi lager har bærekraft eller meningsfulle endringer som basis - i en eller annen form.  

  

Et yndlingssitat eller livsmotto? 

«There’s nothing quite as frightening as someone who knows they are right» - Michael Faraday.

Motto: always be curious and keep learning. 

SME

This is what you will learn:

Startups
AI
Product development
Importance of sales focus

My motto is always be curious and keep learning.

- Inge Grini

Recommended literature:

LifeSpan by: David Sinclair, 

Evolusjon - Naturens kulturhistorie by: Markus LIndholm 

This is Intellectual Labs

Intellectual Labs er risikotakere og utvikler datadrevne produkter ved å bruke data science, computer science og AI-ferdigheter. Selskapet utvikler sine egne samarbeidsmodeller med organisasjoner som har mot til å forstyrre sine egne verdikjeder og med gründere for å bidra til å realisere, finansiere og levere prosjekter som muliggjør deres visjon.