<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: AI

#0766: AI og EL

Gjest: Tina Skagen

COO of eSmart systems


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Tina Skagen som er COO I Esmart systems.  eSmart Systems bygger og leverer neste generasjons programvareløsninger for kraftlinjeinspeksjoner, planlegging av nettvedlikehold og   optimalisering av energifleksibilitet. Med bruk av AI-drevne løsninger støtter eSmart Systems selskaper over hele verden ved å tilby reduserte kostnader og forlenget levetid.

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig? 

Jeg er 37 år gammel, mamma til tre barn som er 8 år, 5 år og 10 mnd. Jeg har alltid interessert meg for innovasjon og entreprenørskap med en pappa som er IT-gründer. Hvordan teknologi kan brukes til å løse gamle problemstillinger bedre og mer effektivt er ekstremt spennende. 

 

Hva selger din organisasjon, og hvorfor kjøper folk fra dere? 

Vi selger Grid Vision, software for inspeksjon og analyse av kraftnett. Vår kjerne er bruk av AI for bildegjenkjenning og prediksjoner, og med dette skal vi gjøre drift og vedlikehold av kraftnett i hele verden billigere, sikrere og mer effektivt. 

 

Hva motiverer nettopp deg ved dette oppdraget? 

Det faktum at vi bruker teknologi til å løse viktige problemer på en bedre måte. Alle trenger strøm, vi kan bidra til økt bruk av ren kraft, redusert bruk av ressurser ved større utnyttelse av infrastrukturen som er, og en mer stabil strømleveranse. 

 

Er det noen interessante dilemmaer? 

Deling av data og personvern og sikkerhet er alltid litt dilemmapreget. Best verdi på data oppnås ved deling og innsikt skapt på store datamengder, samtidig må personvern, GDPR og sikkerhet ivaretas for alle kunder. 

 

Dine beste vekst-tips til andre lignende selskaper? 

- Tenk internasjonalt fra dag 1 – «NM er avlyst, det er VM som gjelder»

- Finn flinke folk – ingen er gode på alt og du trenger dyktige mennesker

 

Dine egne viktigste jobb-prosjekter siste året? 

Navigere eSmart gjennom COVID-19-landskapet. Startet året med mammapermisjon.

 

Hvem inspirerer deg? 

Mange! For å nevne noen «lokale» inspirasjonskilder: Barna mine, Knut Johansen og Hanne-Lene Norup Dahlgren.

 

Hva er relevant kunnskap for fremtiden? 

Tverrfaglig kompetanse! Kompetanse på realfag går aldri ut på dato.

 

Viktigste nye perspektiver fra Covid? 

Verdien av kriseberedskap, krisehåndtering og kommunikasjon. 

 

Dine 3 beste ledelses-tips? 

1. Lytte – til kolleger, medarbeidere, konkurranse, marked, utvikling … ta inn perspektiver og forme strategi og beslutninger på den inputen i kombinasjon med ballasten du har med fra tidligere fra utdanning, arbeidsliv og andre impulser 

2. Være tydelig og uredd – i mening våge å ta beslutninger og våge å ta feil 

3. Være ekte – prøver du å være noe som helst annet enn deg selv så vil det bare gjøre det vanskeligere å konsentrere seg om mål og oppgaver over tid 

 

Noen viktige bærekrafts-perspektiver? 

Tilhenger av at alle gjør sitt og at alle monner drar. Det er makt i å endre vaner. Det påvirker over tid både næringsliv og regjeringer. Mindre kjøtt, mindre reising og mer gjenbruk er stikkord for egne valg og handlinger. 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Hvilke små tiltak som ikke krever ytterligere økonomiske investeringer kan umiddelbart iverksettes for å gjøre en bedrift mer bærekraftig? Gi også eksempler for tiltak direkte rettet mot tre ulike former av bedrifter. 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
CLUSTER

This is what you will learn:

Grunderskap 

Bærekraft  

Kritisk infrastruktur 

Strømdata 

Vår kjerne er bruk av AI for bildegjenkjenning og prediksjoner, og med dette skal vi gjøre drift og vedlikehold av kraftnett i hele verden billigere, sikrere og mer effektivt.

- Tina Skagen

Recommended literature:

Boka «The hard thing about hard things” av Ben Horowitz 

Boka “Great at work” av Morten T. Hansen 

Podcasten til venture capital-selskapet Andreessen-Horowitz «The h16z podcast» 

Podcasten «The energy gang» fra Greentech Media 

This is eSmart systems

eSmart Systems leverer softwareløsninger basert på kunstig intelligens til energibransjen. eSmart Systems jobber med overvåkning av kraftnett ved hjelp av droner og kunstig intelligens. Selskapet driver også med effektivisering av energi gjennom batterier og solcellepaneler, også ved bruk av kunstig intelligens. eSmart har for tiden 48 kunder i syv land og partnerskap både i Europa og USA.