<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: POLITICS

#0772: Data: Gull eller gråstein

Gjest: Ingeborg Volan og Paal Leveraas

Publiseringsredaktør / CEO of Dagens Næringsliv og Tilt.Work


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden møter vi publiseringsdirektør i Dagens Næringsliv, Ingeborg Volan, og coach, gründer og sjefsredaktør i Tilt.Work, Paal Leveraas. Samtalen ledes av Hilde Nagell fra Tankesmien Agenda, og forfatter av ”Digital revolusjon”.  

 

Full transcript (Available soon)

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Hva menes med at data som er en teknologi også er en naturressurs?  

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
ENTERPRISE

This is what you will learn:

Er data gull eller gråstein  
Hvordan bør Norge satse på data
Hva er barrierene- hva hindrer oss i å dele mer 

Det finnes utrolig mange muligheter i bruk av både data og kunstig intelligens for fremtiden.

- Ingeborg Volan og Paal Leveraas

Recommended literature:

Er data gull eller gråstein  
Hvordan bør Norge satse på data
Hva er barrierene- hva hindrer oss i å dele mer

This is Dagens Næringsliv og Tilt.Work

Tilt.worker en medieplattform som formidler, inspirerer, oppdrar og fasiliterer positiv endring for et formålsdrevet, fremtidsrettet og bærekraftig næringsliv.

 

Dagens Næringsliv er en norsk dagsavis og den tredje største avis i Norge, målt i opplagstall. Avisen dreier seg om næringsliv, økonomi og samfunn.