<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: OCEANTECH

#0782: Havbunnsmineraler – et nytt norsk industrieventyr for det grønne skiftet

Gjest: Walter Sognnes

CEO

Loke Marine Minerals


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Loke Marine Minerals, Walter Sognnes. Walter har gjennom hele sitt yrkesaktive liv jobbet innenfor olje og gass sektoren, men etter at han avsluttet sitt siste engasjement, bestemte han seg for å se hvordan han kunne bidra til en ny grønnere industri for Norge og skapte derfor Loke Marine Minerals. Loke Marine Minerals ønsker i fremtiden å produsere forskjellige mineraler og metaller som er sterkt etterspurt i det grønne skiftet samfunnet som verden nå går gjennom.

Hvem er du, personlig og faglig? 
Seriegrunder med lang fartstid fra oljeindustrien. Har vært med å starte to selskaper som i dag begge er av de store aktørene på norsk sokkel – Revus Energy (i dag en del av Wintershall Dea) og Spike Exploration (i dag en del av Vår Energi). Teknisk av bakgrunn og trives best i skjæringspunktet mellom teknologi og forretningsutvikling. 

Hva selger din organisasjon, og hvorfor kjøper folk fra dere? 
I fremtiden vil vi produsere forskjellige mineraler / metaller som er sterkt etterspurt i det grønne skiftet samfunnet/verden nå går gjennom - elektrifisering av transportsektoren, industrien, batteri +++ 

Hva motiverer nettopp deg ved dette oppdraget? 
Jeg har jobbe hele mitt yrkesaktive liv innenfor olje og gass sektoren. Etter at jeg hadde avsluttet mitt siste engasjement, bestemte jeg meg for å se hva jeg kunne bidra med til en ny grønnere industri for Norge. Brukte en del tid på å se hva som egentlig ligger i konseptet om nye grønne jobber, hvor kan Norge ha et fortrinn og hvor kan jeg bruke min kompetanse og erfaring. Jeg fant da ut at leting og utvinning av havbunnsmineraler krysset av på alle punkter.

Dine beste tips til andre lignende selskaper? 
Bygg et grunderteam som utfyller hverandre. Tenk stort, men realistisk.  Etabler nettverk. Søk råd der kompetansen er. Les deg opp og snakk med fagmiljø. Ikke vær redd for å tenke nytt.  

Dine viktigste prosjekter siste året? 
Identifisere og avklare showstoppere. Etablere et nettverk innenfor akademia, industri og myndigheter. Øke kompetansen på ressurssiden og teknologisiden.  Få økt oppmerksomhet rundt havbunnsmineraler og delta aktivt i utviklingen av denne nye næringen.   

Hva er relevant kunnskap for fremtiden? 
Øke forståelsen av utbredelsen av mineraler på havbunnen, dvs hva karakteriserer de områder hvor mineralene dannes. Teknologiutvikling innen kartlegging av mineraler og produksjon av mineraler. Hva kan en bygge på fra olje og gass næringen, samt den maritime næringen. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge? 
Vi er verdensledende innen flere segmenter som vil være viktige for havbunnsmineraler. Det gjelder leting, undervannsteknologi, miljø, utbygging og drift, maritim/skipskompetanse. 

Dine beste ledelses-tips? 
Jeg er grunder, men har aldri villet være leder. Jeg må å frihet til å tenke kreativt og for meg vil for mye administrativt arbeid hemme min kreativitet. Men en god leder må være inspirerende og en god lagbygger. Samt klar og målrettet. 

Bruker du bærekraft som vekstmotor? 
Absolutt. Mineralene vi skal produsere er vitale for en bærekraftig utvikling.  

SME

This is what you will learn:

Havvind
Havbunnsmineraler
Nye anvendelser av oljeindustri kompetansen
Det grønne skiftet Elektrifisering

Vi er ikke egentlig et high tech land, selvom vi gjerne skulle tro det.

- Walter Sognnes

Recommended literature:

Artikler / rapporter om havbunnsmineraler og hva som trengs for å få til det grønne skiftet. De fleste er ikke klar over hvordan samfunnet må transformeres og hva vi både må gjøre og hva som trengs for å få til dette.

This is Loke Marine Minerals

Loke Marine Minerals ble etablert mot slutten av 2019 med mål om å være en frontløper innen leting og produksjon av marine mineraler på norsk sokkel. Selskapet ble opprettet med troen om at overgangen til fornybar energi og elektrisk transport krever tilgang til nye mineralressurser, samt at marine mineraler vil være viktige for å sikre forsyningen og gi forsyningsuavhengighet.