<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Marit Mork som er manager Innovation Projects, Deep Purple business unit hos Kanfa, TechnipFMC. TechnipFMC leverer undervannsystemer samt store prosesseringsanlegg for olje og gass sektoren, både offshore og onshore. I energiomstillingen satser de innen dekarbonisering, hydrogen og fornybart og i denne episoden lærer vi mer om disse satsningsområdene og lærer mer om Deep Purple-prosjektet som skaper offshore hydrogen og havvind for stabil og fornybar energiproduksjon

Hvem er du, personlig og faglig? 
46 år, fra Kongsberg, gift, to barn. 20 års erfaring fra O&G, siste fire år jobbet fulltid med hydrogen og havvind. 

Hva selger din organisasjon, og hvorfor kjøper folk fra dere? 
TechnipFMC leverer undervannsystemer samt store prosesseringsanlegg for olje&gass både offshore og onshore. I energiomstillingen satser vi innen dekarbonisering, hydrogen og fornybart. 

Hva motiverer nettopp deg ved dette oppdraget?
Jeg er brennende opptatt av å bidra til å løse klimakrisen. Min motivasjon er at vi kan bruke all kompetansen og teknologien i selskapet, hos leverandører og partnere til å skape fornybare energisystemer og bidra til å skape framtidsrettede arbeidsplasser. 

Hvilke interessante nye dilemmaer oppstår i ditt innovasjonsfelt?
I utbygging av fornybar energi beslaglegges store havområder og kan ha uheldig påvirkning på marint miljø, og andre næringer. På land er det enda flere interessekonflikter med natur og mennesker. 

Dine beste tips til andre lignende selskaper?
For oss som jobber i leverandørindustrien til olje & gass er det stort fokus på grønn omstilling. For å lykkes har jeg veldig tro på samarbeid med andre selskaper, gjennom konkrete innovasjonsprosjekter.  

Dine viktigste prosjekter siste året? 
Vi har etablert samarbeid med partnere i Portugal for å utvikle en løsning for storskala offshore hydrogenproduksjon knyttet til offshore vindparker. Vi har også et samarbeid med danske partnere for å se på en løsning for en kombinert offshore vind, bølgekraft og hydrogensystem for å levere stabil kraft til en olje- og gassinstallasjon på dansk sokkel. I tillegg utvikler vi nå et prosjekt som blir Deep Purple fase 3.

Hvem inspirerer deg? 
Ingen konkrete navn, men jeg blir inspirert av bedriftsledere og politikere som nå fronter energiomstillingen og vi ser at det skjer mye på kort tid. De viser vilje til endring og de har posisjoner til å få det til. 

Hva er relevant kunnskap for fremtiden?
Veldig mye forskjellig. Vi skal løse komplekse utfordringer og det krever multidisipline miljøer med mennesker med forskjellig spisskompetanse. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Velferdsstaten og trepartssamarbeidet. Vi er verdensledende på havteknologier og maritim industri. 

Viktigste nye perspektiver fra Covid?
Vi kan redusere forbruk betydelig og roe ned tempoet i hverdagen og allikevel ha gode og til og med bedre liv.

Dine beste ledelses-tips?
Jeg fokuserer på å motivere og skape trivsel. Uten trygghet og engasjement blir det ingen innovasjon.

Bruker du bærekraft som vekstmotor?
Ja, Deep Purple-prosjektet utvikler bærekraftige energiløsninger for å erstatte bruk av olje og gass. Vi er sikre på at dette er et voksende marked som gir bedriften vekst. 

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. 

Enterprise

This what you will learn:

Olje og gass industrien
Hydrogen
Bærekraft
Omstilling

For oss som jobber i leverandørindustrien til olje & gass er det stort fokus på grønn omstilling. For å lykkes har jeg veldig tro på samarbeid med andre selskaper, gjennom konkrete innovasjonsprosjekter.

- Marit Mork

Recommended literature:

Jeg reflekterte mye over velferdsstaten vår etter å ha lest Magnus Marsdals «Frihetens mødre».

This is TechnipFMC

TechnipFMC plc er et globalt olje- og gasselskap som tilbyr komplette livssyklustjenester i prosjekter for energiindustrien. Det ble rangert som nummer 23 blant verdens beste 225 internasjonale designfirmaer i år 2017 av Engineering News-Record. Globalt har TechnipFMC omtrent 37 000 ansatte. Technip Norge AS er et norsk datterselskap av TechnipFMC. Selskapet har hovedkontor på Lysaker i Akershus, avdelinger i Oslo, Stavanger og Haugesund samt rørproduksjon på Orkanger i Trøndelag. Technip Norge arbeider i hovedsak med utbygging av undervannsfelt for olje- og gassproduksjon.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse