<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BLOCKCHAIN

#0080: Blockchainløsning for boligsalg

Gjest: Morten Aagenæs

Konserndirektør

OBOS


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med konserndirektør i OBOS, Morten Aagenæs. OBOS er Norges største boligbyggelag og boligforvalter. Morten har de siste tre årene jobbet med å koordinere konsernets innovasjonsaktiviteter, og i episoden forteller han blant annet om hvordan OBOS har utviklet en blockchain-løsning for boligsalg - noe som igjen gir muligheten for å gjøre kjøp av en bolig på bare tre sekunder! 

Hva gjør dere på jobben?
Vi bygger framtidens samfunn, og på blockchain-området videreutvikler vi vår første blockchain-prototype.

Hva er de viktigste konseptene i blockchain?
Potensialet til å skape tillit i de deler av verden der det mangler. I Norge har vi potensialet til å flytte makt over data til enkeltpersoner.

Hvorfor er det spennende?
Det ser ut til å være en veldig effektiv teknologi.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Det er interessant å se land som i dag mangler struktur og tillit muligens kan få veldig effektive blockchain-løsninger, og dermed passere andre land som har veletablerte og gode systemer.

Ditt eget selvlaget beste eksempel på blockchain?
Jeg liker Konsent-ideen til Blockchangers.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Norge har et bra tillitsbasert system for det meste, så behovet for blockchain nasjonalt er ikke påtrengende.

Et blockchain faktum folk bør huske?
Teknologien er fortsatt umoden, og det ikke er lett å kombinere den med eksisterende systemer.

ENTERPRISE

This is what you will learn:

Blockchain Eiendom Smarte byer
Prototypen vi har laget sørger for at hele prosessen er automatisk håndtert hele veien i en blockchain og fjerner behovet for myndighet.

- Morten Aagenæs

This is OBOS

OBOS er Norges største boligbyggelag-konsern, og selskapet eies av medlemmene. OBOS viktigste oppgave er å bygge boliger for medlemmene, og å skaffe medlemmene fordeler de ikke kan få på egen hånd. Viktige forretningsområder er utvikling og salg av eiendom, eiendomsmegling, prosjektering og byggeledelse, eiendomsforvaltning, spare- og utlånsvirksomhet, forsikring og utleie av eiendom.