<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: FINTECH

#0085: Viktige begreper i FinTech

Gjest: Christoffer Hernæs

Chief Digital Officer

Sbanken


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija og Chief Digital Officer i Sbanken, Christoffer Hernæs, om personlig økonomi, begreper i FinTech og hvorvidt massemarkedet er klare til å ta i bruk nye digitale løsninger. Sbanken ble i år 2000 Norges første rene nettbank., og Christoffer deler fra sine erfaringer og gir sitt synspunkt på hvor klare vi er til å ta i bruk nye digitale løsninger for vår finansielle hverdag. I podcasten oppklarer han og forklarer også begrepene GDPR, PSD2 og MiFID.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i fintech?
Christoffer Hernæs, Chief Digital Officer i Sbanken og ansvarlig for IT og forretningsutvikling. Jeg ble interessert i fintech etter å ha jobbet mye med strategiutvikling innen TMT-sektoren.

Hva gjør dere på jobben?
Vi har kundene i sentrum for alt vi gjør og sørger for at de får en litt enklere økonomisk hverdag.

Hva er de viktigste konseptene i fintech?
Fra et retail-bank-perspektiv er alt som skjer rundt betaling og såkalt «everyday banking» viktig for kundegrensesnittet. Her er det viktig å forstå implikasjonene av PSD2, det strategiske spillet rundt betalinger, verdien av kundedata og åpne grensesnitt for å bare nevne noen ting.

Hvorfor er det spennende?
Det er en slags ultimat faglig utfordring. For å virkelig analysere konsekvensene og mulighetene som fintech representerer krever det forståelse av teknologi, innsikt i kundeadferd, regulatoriske endringer, juridiske begrensninger, potensiale for inntjening og strategisk posisjonering.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Det store spørsmålet er hvorvidt massemarkedet er klare for å ta i bruk nye digitale løsninger for sin finansielle hverdag? I lys av GDPR vil aktørene måtte hente inn eksplisitte samtykker for å utvikle gode personaliserte tjenester, dette kan i enkelte tilfeller virke fremmedgjørende for enkelte.

Ditt eget selvlaget beste eksempel på fintech?
Jeg kan trekke frem mange ting, men hvordan vi benytter åpne grensesnitt gir oss muligheter i dag vi ikke hadde før.

Dine andre favoritt-eksempler på fintech internasjonalt og nasjonalt?
Klarna er en ledestjerne som har tatt i bruk en low-tech løsning for å løse et enkelt problem for kundene, gjøre det enkelt å handle på nett, og benytter nå denne posisjonen for å lansere større bredde av finansielle produkter.

Hva slags mental modell bruker du for å forklare hvordan det funker?
Jeg er en stor tilhenger av å forsøke og gjøre ting så enkelt som mulig, og da gjelder det å velge så handfaste eksempler som mulig.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
BankID er kanskje den best bevarte hemmeligheten vi har i Norge hva fintech angår. Vi er bortskjemte når det gjelder å ha en så utbredt løsning for digital identitet.

Et fintech faktum folk bør huske?
Ikke faktum, men mer ett råd: Ikke bli forelsket i en løsning på jakt etter et problem.

Dette LØRNER du:

FinTech Ulike begreper i FinTech Personlig økonomi Nye digitale løsninger
Det som er viktig å forstå med implikasjonene av PSD2, er det strategiske spillet rundt betalinger, verdien av kundedata og det åpne grensesnittet.

Christoffer Hernæs

Anbefalt litteratur

Dette er Sbanken

Sbanken (Skandiabanken til 6. november 2017) er en norsk bank med hovedkontor i Bergen og har per juli 2019 ca. 400 ansatte. Banken ble grunnlagt 27. april 2000 som Norges første rene nettbank. Frem til banken ble en selvstendig norsk bank høsten 2015, var Skandiabanken Norge et datterselskap av Skandiabanken AB i det svenske Skandia-konsernet. Per juli 2018 har Sbanken over 450 000 aktive kunder i Norge og en forvaltningskapital på 92,4 milliarder kroner.

Refleksjon

Tillit er en viktig faktor når det kommer til forholdet mellom banken og kunden. Hvorfor er tilliten mellom mannen i gata og banken så viktig? Hvordan vil denne tillittsrelasjonen utarte seg dersom Blockchain får sitt innrykk?