<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNBIZ

#0867: Skalering av teknologibedrifter

Gjest: Tom Erik Lia

Medgründer og kommersiell direktør

Pexip


Med Vert Silvija Seres

Hvordan kan et lite og nytt norsk selskap konkurrere med de store globale teknologiplattformene? Hva kreves det for å ta en idé til børs på kort tid?
Den nye normalen er allerede her, hvordan vil vi bygge nettverk og kunnskap etter COVID-19, privat og profesjonelt?

Lytt til samtalen mellom:

  • Tom Erik Lia, medgründer og kommersiell direktør i Pexip, partner til Polyteknisk Forening
  • Silvija Seres, CEO i Lørn og president i Polyteknisk Forening
  • Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær i Polyteknisk Forening

De snakker om reisen med å skaffe kunder og investorer samtidig som produktet utvikles og teamet bygges. De prøver seg også som Statsminister og du får til og med et godt råd for barneoppdragelsen: Care, Dare, Deliver!

Dette LØRNER du:

Digital kommunikasjon

Ledelse

Gründerskap

Tom Erik Lia

Anbefalt litteratur

Polytekniskforening.no

Dette er Pexip

Pexip forenkler videokommunikasjon på tvers av grenser, bedrifter og plattformer, slik at alle kan bli sett, hørt og inkludert.

Refleksjon

Hva er de største fordelene ved å gjennomføre arbeidsrelatert kommunikasjon over videosamtaler fremfor fysiske møter?