<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BOOKS

#0875: De digitale prøvekaninene

Gjest: Gaute Brochmann

Forfatter

Prøvekaninene


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN sin serie av bokbad snakker Silvija med Gaute Brochmann om boken hans “De digitale prøvekaninene”. I boken stiller  Brochmann spørsmål rundt hvorfor vi skal gi barna våre enda en skjerm til som de skal forholde seg til?  Brochmann opplevde at verken lærere eller politikere hadde noe godt svar på dette og viser til forskning som tilsier at dette ikke nødvendigvis er en god idé. Silvija på sin side er grunnleggende uenig og mener skjermer er den nye normalen vi må forholde oss til og at skolen har en rolle å spille her for å hjelpe barna inn i den nye digitale fremtiden. 

Hva er det viktigste du ønsker å formidle med boken? 
Bidra til kritisk tenkning rundt innføring av ny teknologi, da med særlig fokus på skolen 

Hvorfor måtte du skrive denne boken, nå? 
Det var åpenbare kunnskapshull og en reform som hadde blitt innført uten noen egentlig diskusjon 

Hva er det sentrale dilemmaet her for deg? 
Hvordan skal teknologi bli et middel, ikke et mål i seg selv 

Hva har du ombestemt deg om? 
Det er ikke skolene som skal ansvarliggjøres, det kreves et bredt politisk eierskap  

Hvem er de 3 sentrale personer i boka, og hvem holder du mest med? 
Det er flere enn tre sentrale personer i boken, men forskere som søker kunnskap, ikke er advokater for ideologi er mine favoritter. Som Anne Mangen ved Lesesenteret i Stavanger  

Hva vil du at vi skal snakke mest om? 
Forholdet mellom mål (unger som er tilpasset fremtidens samfunn) og måten vi oppnår dette på gjennom skolen 

Velg et favorittsitat fra boken: 

Riktig bruk av medisin handler i de aller fleste tilfeller om mindre bruk av medisin 

Hvilke andre 2 bøker bør folk lese, om samme tema? 
Bår Steinsvik "Det store spillet" og Bjørn Gabrielsen "Skjermslaver" 

Ditt neste bokprosjekt? 
Mest sannsynlig en bok om skolevegring 

Dette LØRNER du:

Ipad i skolen

Barn og digitalisering

Teknologisk skole

Forskning 

 

Det som en gang var en veldig utjevnende og demokratisk forskjell er blitt snudd på hodet.

Gaute Brochmann

Anbefalt litteratur

Det store bildet av Gaute Brochmann

Dette er Prøvekaninene

Cappelen Damm

Refleksjon

Om vi skal bruke nettbrett i skolen må grunnen være større enn at det er morsomt eller at man skal ruste elevene for bruk av teknologi, mener journalist Gaute Brochmann. Hvordan er effekten av bruk av nettbrett i norske skoler så langt, og finnes det gode argumenter for bruk av digitale nettbrett i undervisningen?