<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BOOKS

#0878: Deiling, plattform, tillit

Gjest: Arne Krokan

Professor og forfatter of Cappelen Damm


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av LØRN bokbad snakker, Silvija Seres, professor ved NTNU og forfatter av boken ”Deling plattform tillit”, Arne Krokan. Det hele begynte med at Arne skulle skrive en liten bok om delingsøkonomi og oppdaget med dette arbeidet den store utviklingen på området "plattformer". Og med det ville han formidle hva mange av konsekvensene av denne utviklingen er. 

Full transcript (Available soon)

Når ble boken skrevet, og når ble den utgitt?

Boken ble utgitt i 2018 og skrevet i løpet av året før. Da hadde jeg allerede skrevet noen kapitler om delingsøkonomi i andre bøker.

Hva er det viktigste du ønsker å formidle med boken?

Jeg begynte med å skulle skrive en liten bok om delingsøkonomi og oppdaget med dette arbeidet den store utviklingen på området "plattformer" og ville formidle hva mange av konsekvensene av denne utviklingen er.

Hvorfor måtte du skrive denne boken, nå?

Fordi jeg hadde innsikt i feltet og ville formidle denne.

Hva er det sentrale dilemmaet her for deg?

At plattformer er en svært effektiv måte å fordele ressurser på i samfunnet, feks å formidle ulike typer arbeidsoppgaver og konsekvense er at vi går i retning av et løsarbeidersamfunn

Hva har du ombestemt deg om?

Egentlig ingen ting, men jeg har fått en dypere forståelse av hvorfor plattformer blir stadig viktigere.

Gi oss dine 3 favoritteksempler fra boka?

Jeg skriver om historiene til Uber og Airbnb og dette er historier både om innovasjonsprosesser, opp-/nedturer og suksess og ikke minst de dystre konsekvensene av monopoliserte plattformløsninger. Bruk av plattformløsninger for å håndtere utfordringer knyttet til sirkulær økonomi er kanskje det mest positive.

Hva vil du at vi skal huske fra boken, om det er en ting?

Plattformorganisering er mer effektivt enn hierarkier (byråkratiske modeller), men de kommer med en pris...

Velg et kort favorittsitat fra boken.

Flersidige markeder håndteret gjennom plattformøkononomien bidrar til å senke transaksjonskostnader ved handel mer enn det er mulig å gjøre gjennom verdikjeder og hierarkiske organisasjoner. Derfor kommer vi til å se mer av plattformene og mindre av hierarkiene i fremtiden.  

Hvilke andre lignende bøker bør folk lese, evt se?

Spesielt anbefalt: Rachel Botsman:  

Who Can You Trust?: How Technology Brought Us Together and Why It Might Drive Us Apart

Ditt neste bokprosjekt?

Den handler om et mer overordnet perspektiv på hvordan teknologi endrer samfunnet og hvorfor teknologisk utvikling antakelig vil løse utfordringer politikere ikke greier å løse, slik som klimakrisen. Innfløkte utfordringer kalles ofte "wicked problems" og de er spesielt krevende å forstå og enda mer krevende å løse. Så jeg setter min lit til teknologien.

Jeg jobber også med et bokprosjekt på oppdrag for Norsk Teknisk Vitenskapsakademi, en oppfølger til to tidligere bøker, der vi setter fokus på hvordan teknologi endrer mennesker og forhold mellom mennesker.

 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

 Hva kan skje dersom Norge ikke skaper egne systemer i en verden med delings-økonomi hvor medaljens bakside er monopol? 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Faglitteratur  

Digitalisering på arbeidsplassen

Omstilling

Økonomi 

Kunnskap for fremtiden

 

Plattformer er en svært effektiv måte å fordele ressurser på i samfunnet.

- Arne Krokan

Recommended literature:

Rachel Botsman: Who Can You Trust?: How Technology Brought Us Together and Why It Might Drive Us Apart

This is Cappelen Damm

Cappelen Damm er Norges største forlag. Forlaget utvikler, formidler, selger og distribuerer kunnskap, kultur og leseopplevelser til voksne og barn.