<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0886: Jobb lenger, men hvordan?

Gjest: Kristin Langnes

Daglig leder og medgrunnlegger of 50 til 100


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kristin Langnes som er daglig leder og grunnlegger av SISU Business og daglig leder og medgrunnlegger i 50 til 100. 50 til 100 støtter seniorer som ønsker å starte egen virksomhet eller som sysler med gründer-ideer. Nettverket er åpen for dem som ønsker å koble yngre og eldre gründere og for å utforske ideer sammen. Langnes gir i samtalen gode råd til deg som går med en gründer-drøm og setter søkelys på gründerskap og seniorer.

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig?
Voksen kvinne på 63 år med masse SISU, lang erfaring fra norsk næringsliv. Senior entreprenør, sertifisert business coach, lang erfaring med å bistå mennesker i tøffe endringsprosesser. Skapte min egen bedrift for å kunne jobbe så lenge jeg vil, med det jeg vil, så mye jeg vil. Hater å sløse ressurser, og dårlige løsninger. Typisk pensjonstaper - skaper derfor mitt eget.

Hva er det viktigste oppdraget i din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg?
Vi skaper nye muligheter for mennesker på 50+ for å bygge nye initiativer bedre rustet for fremtiden. Slik setter vi kompetanse i arbeid.
Vi som samfunn har ikke råd til å sløse bort all den kompetanse og erfaring denne økende gruppe mennesker innehar. Skal vi løse alle de utfordringer vi som samfunn står overfor må vi være en del av løsningen - ikke sees på som et problem som skal løses....

Hva bidrar du med på en unik måte, hva bør vi alle lære fra deg?
Jeg får tilbakemeldinger om at jeg inspirerer, både ved å gå foran med egne valg og ikke minst legge til rette for og være en stemme for 50+ som innovasjonsressurs.

Hva tror du er relevant kunnskap eller evner for fremtiden?
Forstå at man ikke kan forvente å få en jobb servert og beholde den hele livet.

Dine 3 viktigste prosjekter siste året?
Oppstartsprogram for mennesker på 50+ - Oppstart i 100 50 til 100 - Nettverk for bedre løsninger.
Påbegynne kompetansebank og etablere partnerskap.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
Erfare behovet for å møtes fysisk, erfare at aktiviteter kan gjøres digitalt, enklere tilgang til mennesker. Mange kreative løsninger og endringsevne, verdien av å bo i Norge.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Hvilke fordeler har eldre i arbeidslivet og om de ønsker å starte en bedrift i godt voksen alder?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Seniorpolitikk
Intellektuell alder 
Ung vs. senior kvaliteter 
Viktigheten av mangfold

Når en senior må gå fra en stilling blir det ofte lagt opp til at de skal gå på CV kurs for å skrive en bedre CV som tilrettelegges den jobben de nettopp har mistet, men det er ikke sikkert de vil være aktuelle for lignende stillinger i andre bedrifter og det er heller ikke sikkert de selv ønsker å jobbe med dette. Dette må vi endre.

- Kristin Langnes

Recommended literature:

The Originals – How the Non-Conformists change the world av Adam Grant og ROC - Entreprenørskap - en håndbok av Yngve Dahle

This is 50 til 100

«50 til 100»- nettverket er for mennesker på 50 + som ønsker å bidra mer enn det de gjør i dag. Nettverket støtter seniorer som ønsker å starte egen virksomhet eller som sysler med gründerideer. Nettverket er åpen for dem som ønsker å koble yngre og eldre gründere og for å utforske ideer sammen.