<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: FINTECH

#0090: Samarbeid er nøkkelen til fremskritt

Gjest: Lars Erik Fjørtoft

Head of digital trust

PwC


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av Lørn.tech snakker Silvija med Partner & Head of Digital Trust i PwC, Lars Erik Fjørtoft, om samarbeid innen finansiell infrastruktur og hvordan det kan utvides til å omfatte nye aktører (FinTech’s) og sektorer (offentlig spesielt). Silvija og Lars Erik snakker om hvordan man utvikler og implementerer plattformer for digitalt samarbeid, og om hva man må passe på når man skal lage en finansiell infrastruktur.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i fintech?
Partner i PwC og leder for våre «digital trust»-tjenester. Jeg har alltid vært interessert i teknologi og forandringer. Interessen min for Fintech vokste for alvor frem da jeg var sjef i bankenes standardiserings-kontor (BSK nå BITS).

Hva gjør dere på jobben?
Vi bistår ulike kunder med samhandling, forstå forretningsmodeller, strategisk posisjonering m.m.

Hva er de viktigste konseptene i fintech?
Jeg er mest fascinert av det som skjer innen betaling og ID. Jeg synes det er supert at det nå samarbeides mer enn tidligere og at vi starter å se utenfor landegrensene.

Hvorfor er det spennende?
Jeg tror veldig på Norge, spesielt som tillits-hub og mulighet til å ta posisjon som «testlab» for nye løsninger.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Hvordan norske myndigheter har blitt fanget i limbus mellom tidligere selvregulering og dagens EU-regulering, uten at de har klart å finne en ny offensiv posisjon for seg selv.

Ditt eget selvlaget beste eksempel på fintech?
- Ansvarlig for prosjekter som etablering av ny modell for digital samhandling mellom banker og andre/tredjeparter (baltus 2.0)
- Vært driver for etablering av digital samhandling mellom det offentlige og finansnæringen
- Eier av et prosjekt for ny modell for eFaktura
- Involvert i diskusjoner om fornying av norsk betalings-infrastruktur

Dine andre favoritt-eksempler på fintech internasjonalt og nasjonalt?
AliBaba, VIPPS og Aera.

Hva slags mental modell bruker du for å forklare hvordan det funker?
Enkelt, effektivt og fikser smerte .

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Jeg er enormt fascinert over samarbeids-kulturen vi har/har hatt innen finansiell infrastruktur og hvordan denne nå også utvides til å omfatte nye aktører (FinTech’s) og sektorer (offentlig spesielt). Vi samarbeidet lenge før det ble «pop» fordi vi måtte og fordi at dugnad og samarbeid er en del av den norske måten. Tenk hvor fantastisk BankID er og har vært som tillitsplattform mellom aktører og samfunnet.

Et favoritt blockchain sitat?
Egentlig ikke. Er mest spent på om det blir det vi håper. Mitt inntrykk er at mange av ekspertene egentlig er flinkest til å snakke om mulighetene til litt mindre flinke folk på konferanser, dvs. fremfor å revolusjonere forretningsmodeller og tillitskonsepter.

Et fintech faktum folk bør huske?
På betalingsfronten så må det være at innovasjon i kunde-grensesnittet og nye tjenester må samspille med infrastrukturen under for å kunne fly.

Enterprise

This what you will learn:

Fintech Finansiell infrastruktur Plattform
Vi samarbeidet lenge før det ble «pop» fordi vi måtte og fordi dugnad og samarbeid er en del av den norske måten. Tenk hvor fantastisk bankID er og har vært som tillitsplattform mellom aktører og samfunnet.

- Lars Erik Fjørtoft

This is PwC

PwC ble etablert i 1998 ved fusjonen mellom Price Waterhouse og Coopers & Lybrand. Begge var igjen resultater av fusjoner mellom selvstendige revisjons- og rådgivningsfirmaer med opprinnelse i London. Coopers & Lybrand ble etablert i Norge i 1963, da de statsautoriserte revisorene Per Waaler og Olav Ildal fikk rettighetene til firmanavnet. PwC i Norge anser imidlertid 1939 som sitt stiftelsesår, som er året da Olav Ildal etablerte revisjonsfirmaet som i 1963 ble omdannet til Coopers & Lybrand. PwC er i dag et internasjonalt nettverk med over 250 000 ansatte verden over, og har 28 kontorer spredt over hele Norge. Selskapet hjelper offentlige og private virksomheter med å nå sine mål, og bistår med rådgivning, revisjon, regnskap og juridiske tjenester.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse