<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BOOKS

#0918: La gründere flytte

Gjest: Ole Gjems-Onstad

Forfatter of Cappelen Damm


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRNs bokbad snakker, Silvija Seres, med forfatter bak boken, La gründere flytte – Formueskattens dilemmaer i krisenes tidsaldre, Ole Gjems-Onstad. Boken formidler om formuesskatten som forfatteren mener skader Norge, og belyser at det er en skatt praktisk talt ingen andre land har. 

Full transcript (Available soon)

Hva er det viktigste du ønsker å formidle med boken?

At formuesskatten skader Norge, og at det er en skatt praktisk talt ingen andre land har. En form for oljedoping gjør oss blinde i forhold til nødvendige faktorer for verdiskaping der formuesskatten er en hemsko for vikelig å lykkes.

Hvorfor måtte du skrive denne boken, nå?

Norge går mot kraftige omstillinger fra en råvarebasert økonomi til innovasjon og verdiskaping ut fra kunnskap og innovasjon. Korona forsterker dette. Vi bekymrer oss for lite, er det nærmest ikke bevisst, at Norge, til forskjell fra Sverige og Danmark, ikke har noen verdensledende selskap som ikke er basert på naturressurser: Ikea, Hennes og Mauritz, Electrolux, Novo, Lego, Rockwool, for bare å nevne av de Norge ikke har.

Hva er det sentrale dilemmaet her for deg?

At verdiskaping er så lite fokusert av norske politikere når man ser på deres handlinger, men også i deres språk. Derfor er man likegyldig til formuesskattens skadevirkninger og at den fører til utflytting av sentrale gründere vi trenger. For de politikere som er særlig fokusert på likhet er det nesten som om det er positivt at velstående mennesker flytter. Da blir det mer likhet i landet. Man forstår ikke, selv i en korona-tid, at sikre arbeidsplasser krever eiere med økonomisk ryggrad.

Hva har du ombestemt deg om?

Jeg synes det blir stadig tydeligere at vi i Norge her snakker forbi hverandre. Mange politikere på venstresiden og tilsynelatende til dels også i LO betrakter verdiskaping som en form for utbytting. Dermed er det meningsløst å si at en skatt bør oppheves fordi den skader verdiskaping. Hva er galt i å bremse utbytting?

Gi oss dine 3 favoritteksempler fra boka?

At Norge er nær det eneste land i verden med formuesskatt. Man blir kvitt den ved enkelt å flytte til Sverige siden det avgjørende er hvor man bor, ikke hvor de selskapene man har investert i, hører til.

At virkelig velstående mennesker kan ende opp med en skatt omregnet til daglig boavgift som blir absurd. Amazons grunnlegger Jeff Bezos måtte betale over kr 1 million per time i formuesskatt for å bo i Norge.

Hva vil du at vi skal huske fra boken, om det er en ting?

At formuesskatten skader norsk verdiskaping, norske arbeidsplasser og norsk innovasjon.

Velg et kort favorittsitat fra boken.

Formuesskatten er avspaltet virkeligheten. Selv med underskudd påløper formuesskatt.

Ditt neste bokprosjekt?

Jeg arbeider med et prosjekt om døden som først planlegges som flere nummer av tidsskriftet Dyade og deretter en bok.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Hva er det med skattesystemet i Norge som gjør at det blir vanskelig med verdiskapning i norske bedrifter? 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Litteratur 

Formueskatt 

Samfunnsendring 

Skattsystem 

Grundereventyr 

En form for oljedoping gjør oss blinde i forhold til nødvendige faktorer for verdiskaping der formuesskatten er en hemsko for virkelig å lykkes.

- Ole Gjems-Onstad

Recommended literature:

OECDs rapport fra 2018 om formuesskatten der de ender opp med å fraråde den.  The Role and Design of Net Wealth Taxes in the OECD. 

This is Cappelen Damm

Cappelen Damm er Norges største forlag. Forlaget utvikler, formidler, selger og distribuerer kunnskap, kultur og leseopplevelser til voksne og barn.