<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: POLITICS

#0945: Deling og gjenbruk av forskningsdata

Gjest: Jan Magnus Aronsen

Førsteamanuensis

OUS


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN TeknologiPolitikk snakker, Silvija Seres, med førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus, Magnus Aronsen om verdien av data. Aronsen er leder for utvalg som utreder hvordan forskningsdata fra offentlig finansiert norsk forskning kan deles og gjenbrukes mer. Han er opptatt av hvordan forskningspolitikk kan legge til rette for god kvalitet og samfunnsnytte av forskning i et bredt perspektiv.  

Public sector

This what you will learn:

Teknologi 

Data og etikk 

Forskningsdata 

UiO 

Forskning 

 

Datadeling vil kunne både gi langt raskere kunnskapsproduksjon i selve forskningssystemet, men også kunne utnyttes i næringsliv, offentlig forvaltning og samfunnet ellers,

- Jan Magnus Aronsen

This is OUS

Universitetet i Oslo (forkortet UiO) er det eldste, nest største og høyest rangerte universitetet i Norge. Universitetet har over 27 000 studenter og 6 600 ansatte.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse