<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: SOFTWARE

#0946: Verdien ved å endre seg

Gjest: Magnus Skontorp

Teamleder Visma.net ERP / Rådgiver of Vitari


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med teamleder for Visma.net ERP, Magnus Skontorp. Vitari er et ledende IT-rådgivningsselskap som leverer og implementerer ERP, HRM og CRM-systemer, som i tillegg har blitt kåret til Norges beste arbeidplass! I samtalen utforsker Silvija og Magnus både digital transformasjon og endringsledelse, hvor Magnus forteller om viktigheten av å konstant tenke og planlegge for fremtiden. Endringer skjer nemlig enten man liker det eller ikkeog Magnus legger derfor vekt  at man  synliggjøre verdien til den eller de som blir påvirket av endringene 

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig?

Jeg er pappa til verdens beste jenter på 3 år og 1,5 år, forlovet med Tine, 31 år og bor i Norges eldste by Tønsberg. Som person liker jeg å være i aktivitet og spiller fotball på Flint IL, men har vært innom de aller fleste idretter.

Jeg er teamleder for team Visma.net i Vitari som består av totalt 11 rådgivere.  Som fagperson er jeg opptatt av at jeg selv og alle rundt meg hele tiden blir bedre. Jeg prøver å utfordre meg selv ved å gå ut av komfortsonen, for det er da jeg opplever mest læring, mestring og utvikling. Fremdrift er viktig for meg og jeg er opptatt av at beslutninger tas relativt raskt og at oppgaver gjennomføres som avtalt.

Hva selger din organisasjon, og hvorfor kjøper folk fra dere?
Vi selger rådgivningstjenester knyttet til kundens forretningsprosesser- og forretningssystemer. Kundene kjøper våre tjenester fordi det gir dem verdi. Det kan være f.eks effektivisering av en prosess samtidig som de gir økt kontroll og innsikt.

Hva betyr digital transformasjon for deg?
Det betyr å tilpasse seg de konstante endringene som skjer i våre omgivelser.

På hvilken måte jobber din bedrift med endringsledelse?
Mot kunde: Vi selger verdi, i en eller annen form for endring, men «ingen liker endring».
Vi må derfor synliggjøre verdien til de som blir påvirket av de endringene, det må være tydelig hva, hvorfor og hvordan. Dersom vi klarer å skape en klar forståelse av «gevinsten» vil en endring være lettere å gjennomføre. Tillit er viktig suksessfaktor.
Internt: Vi må selv tilpasse oss endringene i markedet, f.eks endring fra jord- til skybaserte forretningssystemer. Hvordan få med seg ressursene som er svært kompetente og gode på noe som er på vei ut, til å ville lære seg noe nytt?

Dine 3 beste vekst-tips til andre lignende selskaper?
- Tilrettelegg for kontinuerlig innovasjon – skap nye verdiskapende produkter og tjenester. 
- Mangfold blant de ansatte. Med ulik bakgrunn får vi også frem ulike perspektiver, tanker og ideer. 
- Gi ansatte spillerom – dersom en oppgave er gitt ligger det implisitt en tillit til grunn. Den ansatte må få tilstrekkelig mandat til å ta beslutninger for å gjennomføre oppgaven uten å måtte hente inn del-aksepter i ulike deler av organisasjonen.

Dine egne viktigste jobb-prosjekter siste året?
Videreutvikle egen leveransemetodikk.

Hvem inspirerer deg?
Elon Musk og personer som mestrer noe ekstremt godt eller som har skapt noe stort og innovativt på egenhånd. Felles er at de kanskje har møtt mye mostand på veien, men jobbet hardt og målrettet over tid som har gitt resultater.

Hva er relevant kunnskap for fremtiden?
Kommunikasjonsferdigheter, analyse, være god på å tilegne seg ny kunnskap.

Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Vi har en velfungerende offentlig sektor med svært gode velferdstjenester. Vi verdsetter likestilling og har en høy grad av tillit til hverandre og det offentlige. Vi er ekstremt privilegerte og har verdens beste utgangspunkt for å lykkes med det vi ønsker å lykkes med.

Viktigste nye perspektiver fra Covid? 

- Hjemmekontor har kommet for å bli. 60/40 etter normalisering? (60% hjemme og 40% på jobb).

- Sosialisering er undervurdert


Dine 3 beste ledelses-tips?
- Utfordre, gi spillerom og støtte.
- «Utnytt» engasjementet- og interessen medarbeideren har.
- Gi tilbakemeldinger som er godt begrunnet.

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?
Godt arbeidsmiljø hvor folk er engasjerte. Mindre turnover og mer forutsigbart.

Hva motiveres arbeidet ditt av?

- Det å se medarbeiderne utvikle seg å mestre oppgaver som tidligere var utfordrende, hvor jeg har vært medvirkende til å tilrettelegge for at medarbeideren skal klare det.

- Å få feedback fra medarbeideren om at jeg har blitt bedre i «noe» som jeg ikke har vært god nok på tidligere.

- Endre noe til det bedre.

 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Skyreisen innebærer endringer i måten man jobber og krever derfor et skifte i tankegangenHva er viktig å ta hensyn til i en digital transformasjon?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Digital transformasjon
Endringsledelse
Reisen til skyen

I samtalen prates det og om ”reisen til skyen” samtForskjellen mellom skybaserte og jordbaserte systemer 
«Det er enten utvikling eller avvikling» – Arve Inge Hoggen

- Magnus Skontorp

Recommended literature:

«Den profesjonelle samtalen» - Asbjørn Rachlew, Geir-Egil Løken
 

«The Social dilemma» - Jeff Orlowski
«The Joe Rogan Experience» - Joe Rogan

This is Vitari

Vitari er et ledende IT-rådgivningsselskap som leverer og implementerer ERP, HRM og CRM-systemer.