<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: POLITICS

#0948: Hvilke premisser setter EU?

Gjest: Tobias Mahler

Professor of UiO


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN TeknologiPolitikk snakker, Silvija Seres, om deling av forskningsdata med professor, Tobias Mahler. Han jobber ved Senter for rettsinformatikk som belyser forskning og utdanning i grensesnittet mellom IT og jus.  – Forskningsdata er viktig men krevende å dele. Som regel er det europeiske og internasjonale perspektivet minst like viktig som det nasjonale, forklarer Mahler. 

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig?  

Jeg er personlig opptatt av å ha balanse i livet og faglig av tverrfaglighet. Kombinerer rett og informatikk.  

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart? 

Forskning og utdanning i grensesnittet mellom IT og jus. 

Hva er du best på? 

Jeg prøver å dra forbindelseslinjer mellom ting som ellers fremstår som frakoblet.  

Noen interessante nye dilemmaer?  

Hvordan kan vi dele data og samtidig ha en viss kontroll? 

Hvem inspirerer deg? 

Jon Bing.  

Noe anbefalt lesing eller seing, så vi kan lære mer? 

A European Strategy for Data 

- https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-strategy-data 

Når det gjelder lesestoff kan jeg legge til følgende:  
- https://www.europalov.no/rettsakt/europeisk-infrastruktur-for-deling-av-ikke-personlige-data/id-28557 
- https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/juni/endring-viderebruksdirektivet/id2604081/ 

Ditt viktigste prosjekt det siste året?  

Digitalisere undervisning når mine studenter ikke kan være på Campus (og mange ikke i Norge!) 

Tips til modernisering i din sektor? 

Coronaen har bidratt til en undervisningsreform, men det er krevende å lære alle verktøyene, og å få med alle kollegaer 

Har Norge noen unike muligheter?  

Ja, høy digitaliseringsgrad er et godt utgangspunkt. 

Beste overraskelse fra Covid-19?  

Zoomisme har bidratt til bedre samarbeid på mange områder.   

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider?  

Carpe diem. 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

På hvilken måte er de overordnede europeiske perspektiver viktige når det kommer til håndtering og deling av data? 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Data og etikk 

Forskningdata 

Innovasjon 

Digitalisering 

GDPR 

Beste overraskelse fra Covid-19 må være at "zoomisme" har bidratt til bedre samarbeid på mange områder!

- Tobias Mahler

Recommended literature:

A European Strategy for Data 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-strategy-data 

 

This is UiO

Senter for rettsinformatikk (SERI) ved UiO: Rettsinformatikk er et fagområde som ser på juridiske problemstillinger som oppstår i i forbindelse med bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Fagfeltet er også opptatt av juridiske problemstillinger knyttet til bruken av IKT i jussens verden, eksempelvis når selvangivelse behandles av dataprogrammer og ikke menneskehender.