<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

I denne episoden av #LØRN TeknologiPolitikk snakker, Silvija Seres, om deling av forskningsdata med professor, Tobias Mahler. Han jobber ved Senter for rettsinformatikk som belyser forskning og utdanning i grensesnittet mellom IT og jus.  – Forskningsdata er viktig men krevende å dele. Som regel er det europeiske og internasjonale perspektivet minst like viktig som det nasjonale, forklarer Mahler. 

Public sector

This what you will learn:

Data og etikk 

Forskningdata 

Innovasjon 

Digitalisering 

GDPR 

Beste overraskelse fra Covid-19 må være at "zoomisme" har bidratt til bedre samarbeid på mange områder!

- Tobias Mahler

Recommended literature:

A European Strategy for Data 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-strategy-data 

 

This is UiO

Senter for rettsinformatikk (SERI) ved UiO: Rettsinformatikk er et fagområde som ser på juridiske problemstillinger som oppstår i i forbindelse med bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Fagfeltet er også opptatt av juridiske problemstillinger knyttet til bruken av IKT i jussens verden, eksempelvis når selvangivelse behandles av dataprogrammer og ikke menneskehender.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse