<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNBIZ

#0966: LORNBIZ: Fremtidens arbeidskontor

Gjest: Tone Marie Wahlstrøm

Direktør for digitale kanaler

TietoEvry


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN Women in Tech, møter vi direktør for digitale kanaler i TietoEVRY, Tone Marie Wahlstrøm. Vi snakker om en spennende bakgrunn i finans, endringsvilje og arbeidslivet bak coronasløret, og skyggesidene av teknologi. Wahlstrøm hevder at kunnskap for fremtiden handler om egenskaper, du må være nysgjerrig og tilpasningsdyktig for å henge med. Det er viktig at vi får alle menneskene med, og at arbeidsgivere kommer på banen og tilrettelegger krav for at hele bedriften skal kunne se fremover, forteller hun.

Tittel og organisasjon?

Head of Channels / direktør for digitale kanaler  TietoEVRY. Sitter i styret til Optime Subsea og direksjonen til Polyteknisk Forening.

Utdanning og hobby?

Finansiell økonom + Executive Master of Management. Av hobby kan jeg nevne seiling, jakt og løping. 

SoMe tagger? 

 • Instagram: tonemariewahlstrom 
 • LinkedIN: Tone Marie Wahlstrøm 

Hvem er du, personlig og faglig?  

 • 31 år gammel bygdejente fra Telemark som lærte tidlig å jobbe målrettet. Jeg er hardtarbeidende og tok tidlig ansvar for eget liv; startet å jobbe når jeg var 13 år og tror at nøkkelen til suksess er hardt arbeid og at man går den ekstra milen. 
 • Faglig er jeg en endringsleder som drives av kompleksitet og det som er utfordrende. Det gjelder både mennesker, prosess og teknologiutvikling. Har i dag ansvar for alle digitale kanaler innen bank og finans, som mobil og nettbank, open banking plattform, låneprosesser, CRM og systemene en rådgiver bruker i filialene; områder som treffes av teknologi i stor grad i en revolusjonerende sektor.  

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart? 

 • Leverer digitale fortrinn til Norges befolkning og kan si at vi digitaliserer Norge/Norden. Eksempler; 
 • Regningsbetaling fra filial til telefonen 
 • E-resepter du nå får digitalt på apoteket 
 • Autorisasjoner av kort og transaksjoner; betaler lønnen din 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  

Tror mye handler om egenskaper; du må være nysgjerrig og tilpasningsdyktig for å henge med. Vi lever i en tid fylt med endring og tilgang på ubegrenset informasjon; spørsmålet er hvordan du kan anvende den til å flytte deg fremover 
 
Noen interessante nye dilemmaer?  
 • Ulemper med teknologi – eksempel: nettmobbing har økt; 1 av 4 barn blir nettmobbet - foregår anonymt, døgnet rundt og kan ligge der for evig. Utviklet en «polite type» (https://www.youtube.com/watch?v=GcyU1IG1RvA) – vi løser ikke problemet, men belyser at det finnes 
 • Fremtidens arbeidskontor; skal jeg føre alle ansatte tilbake på kontoret eller hvordan skal vi jobbe når krisen har gått over 

Hvem inspirerer deg? 

 • Inspireres av veldig mangei hovedsak de som har jobbet hardt for å komme dit de har kommet og som bruker potensialet sitt 
 • Min Onkel har alltid vært en stor inspirasjon; Karsten Bomann Jonsen. Han har vært toppleder og gjort «den tøffe jobben» med verdiene sine i behold. Han har vært min mentor hele livet og det har formet meg. 

Livslang læring nå – tverrfaglighet eller dybde; teori eller praksis? 

 • Tverrfaglighet, kombinasjon av teori og praksis 
 • Fra et IT-ledelsesperspektiv skal jeg forstå grunnleggende ledelse, arbeidsmetodikker, prosesser, prosjektledelse, drift, forvaltning, arkitektur, utvikling, brukeropplevelser, kundebehov, økonomi, regulatoriske krav og kommunikasjon – for å nevne noe. Jeg kan ikke kunne alt dette i dybde, men godt nok til å kommunisere med ulike roller og styre skuta i en retning. Det samme må en utvikler med en designer, og da må man kunne hverandres fagfelt.  

Ditt viktigste prosjekt det siste året?  

 • Integrere to selskaper (Tieto og EVRY) over teams. oktober skulle jeg sette ny ledelse i to nivåer og alt foregikk på teams. Har fortsatt ikke samlet ledergruppen min fysisk og har ikke møtt alle in real lifeTransformere hele organisasjonen agilt; vi endrer alle prosesser, arbeidsmåter og organisasjon for å jobbe agilt – en krevende og spennende reise 
 • Det har vært kritisk å få alle til å tilpasse seg hjemmekontor og håndtere Corona. Jeg drives av mennesker, så det har vært krevende å være leder når man ønsker at alle skal ha det braOppi dette er nok et av de viktigste prosjektene vært å ta vare på meg selv oppi dette (det snakkes lite om siden ledere skal «bære folket». 

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider?  

«Jeg kan, jeg vil, jeg orker» 

 

Enterprise

This what you will learn:

Digitale kanaler

Fintech

Tverrfaglighet

Organisasjonskultur

Jeg har alltid vært trigget av mannsdominerte yrker,

- Tone Marie Wahlstrøm

Recommended literature:

Jeg leser veldig mye; går i perioder hvilke temaer. Nå er det «quiet» av Susan Cain og Bill Gates «How to avoid a climate disaster» 

This is TietoEvry

TietoEvry er et nordisk konsern som ble dannet i 2019 som en fusjon mellom IT-selskapene Tieto og Evry. Konsernet er Nordens største leverandør av IT-tjenester innenfor drift av datasystemer, utvikling av løsninger, konsulenttjenester og rådgivning med store kundegrupper innen bank og finans, kommunal og statlig sektor, helse, olje og gass, prosessindustri og produksjon.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse