<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0970: LORNSOC: Endring og utvikling i mediebransjen

Gjest: Heidrun Reisæter

Teknologidirektør

NRK


Med Vert Silvija Seres

I denne #LØRN episoden snakker Silvija Seres med teknologidirektør i NRK, Heidrun Reisæter. I tjue år har Reisæter jobbet med endring og utvikling i mediebransjen, og stadig mer rettet mot digitalisering og teknologisk utvikling. Vi får et innblikk i hennes arbeid med akkurat dette i NRK, om endringsevne, nysgjerrighet og å tørre å ta nye utfordringer. 

 

Navn?
Heidrun Reisæter.

Tittel og organisasjon?
Teknologidirektør i NRK.

Utdanning og hobby?
Cand.polit med russisk og medievitenskap fra UiO. I ledig tid er jeg glad i å være med familie og venner, og oppleve litteratur og natur.

SoMe tagger?
Twitter.com/heidrunr linkedin.com/heidrunr

 

Hvem er du, personlig og faglig? 

Jeg er nysgjerrig og glad i folk, både privat og på jobb. Jeg bor på Ås med mann og to barn. Faglig har jeg viet snart 20 år til å jobbe med endring og utvikling i mediebransjen, mer og mer rettet mot digitalisering og teknologiutvikling. Min store motivasjon er å bidra til den endringsevnen som gjør at folk fortsatt har et rikt og godt medietilbud uavhengig av teknologisk utvikling – det er viktig for demokrati og samfunn.

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?

Min organisasjon leverer et samfunnsoppdrag jeg motiveres sterkt av å bidra til. NRK skal oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i hele befolkningen og styrke norsk og samisk språk og kultur. Det gjør vi gjennom å levere et bredt og variert innhold via tv, radio og nett.

Mitt ansvar som teknologidirektør er å bidra til vi fortsetter å ha evnen til dette gjennom å henge med på konstante endringer i teknologi, samfunnsutvikling og publikumsbehov.

Hva er du best på?

Å bygge og utvikle organisasjon. Jeg er opptatt av endringsledelse og av å skape forståelse og samspill på tvers av domener for å lykkes med nødvendig endring.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 

Teknologi blir sentralt for å løse stadig mer, så det enkle svaret er at vi har et enormt behov for flere teknologiutdannede. Men vi trenger alltid en bredde av kompetanser for å anvende teknologien rett, så like viktig tror jeg evnen til tverrfaglig samarbeid.

Noen interessante nye dilemmaer? 

Hva skal en virksomhet løse på egen hånd og hva skal den løse gjennom samarbeid? Vi er mange som jakter mye av den samme knappe kompetansen.

Hvor mye data skal vi dele. Balansen personvern/relevant tjenesteutvikling.

Statens rolle både som regulerende og innoverende.

Hvordan kan små språksamfunn som våre ta samme del i teknologisk utvikling som de store (ref automatisering, taleteknologi etc)


Hvem inspirerer deg?

Jeg kan ikke huske å ha hatt én veldig tydelig inspirasjonskilde, men plukker inspirasjon fra mange rundt meg. Det er folk som tydelig brenner for noe, er ekstra kunnskapsrike på et felt, byr på litt mer, er litt rausere enn andre, er uredde. Summen av det får meg til å strekke meg lenger og ville mer selv.


Noe anbefalt lesing eller seing, så vi kan lære mer?

Siden jeg fra et produkt- og teknologiperspektiv er opptatt av hvordan store organisasjoner lykkes med endring, henter jeg gjerne inspirasjon fra bøker som diskuterer organisasjon, smidige metoder, hvordan vi skaper forståelse på tvers av ulike domener. En forfatter jeg har hatt glede av på det feltet er Mark Schwartz med feks War and Peace and IT. The Phoenix Project av Gene Kim er også en morsom inngang til temaet.

 

Nye digitale dilemmaer – Velg det du ønsker å snakke om:

Jeg har gitt stikkord under to av punktene jeg finner mest relevant. I tillegg er det generelt interessant å snakke om å lykkes med innovasjons- og endringsevne i store, etablerte virksomheter. Det er det jeg har brukt det meste av mine år i NRK på.

 

Algoritme som styringsverktøy – optimalisert samfunn eller mennesker i sentrum?

I NRK-setting er dette et interessant tema. Vi jobber jo med å oversette den gode gamle allmennkringkasteroppskriften med en fast sendeflate som skulle sikre at vi oppfyller oppdraget, til et valgbart univers der vi streber etter å gi hver enkelt personlig relevante opplevelser, men fortsatt sikre at vi løser bredden i oppdraget med hva du tilbys – vi forsøker å utvikle de rette allmennkringkasteralgoritmene og den rette oppskriften på publisering.

Livslang læring nå – tverrfaglighet eller dybde; teori eller praksis?

Forståelsen av betydning av tverrfaglighet og samarbeid mellom ulike kompetanseområder er noe jeg engasjerer meg sterkt i. Jeg snakker gjerne om hva det betyr for en virksomhet å forstå at man trenger flere ulike kompetanser for å lykkes i en digital verden. Store, etablerte virksomheter som har løst oppdraget sitt med et sett av kompetanser de kjenner vel, må pga teknologi, digitalisering og økt endringstakt åpne opp for nye arbeidsmetoder for å lykkes med det samme som før. Man kan trenge å endre kompetanse, hente helt ny kompetanse og å lære seg å spille sammen med den. I NRK har vi feks bygget opp helt ny kompetanse på produktledelse og produktutvikling for å kunne utvikle NRK TV, nrk.no, etc og lært oss å kombinere denne med alt vi vet om innhold og publisering.

Det kan være krevende kulturelt, men løser man ikke de nye samarbeidsformene, får man heller ikke optimal nytte av ny kunnskap.

 

 

Ditt viktigste prosjekt det siste året? 

Det viktigste for meg dette året har vært å tilrettelegge for å gå fra mye endring til enda mer endring. Vi skal fornye produksjonsplattformen vår og flytte store deler av porteføljen vår ut i sky, og det vil kreve at vi intensiverer endringstakten enda mer. Samtidig slutter ikke publikum og markedet å bevege seg i full fart og vi må henge med.

Tips til modernisering i din sektor?

Lytt til brukeren og gjør organisasjonen i stand til å levere på det du hører.

Bli godt trent på å takle endring, det behovet kommer ikke til å gå over.

Adopter en smidig samarbeidskultur.

Har Norge noen unike muligheter? 

Om jeg holder meg til temaet digitalisering/omstillingsevne - jeg tror den norske bedriftskulturen vi allerede har, med stor grad av egalitet og rom for meningsmangfold gir oss et godt grunnlag for det dagens organisasjoner trenger i omgivelser i rask endring. En smidig organisasjon bør ha bedre grobunn her enn i tradisjonelt mer hierarkiske arbeidskulturer.


Beste overraskelse fra Covid-19? 

En bekreftelse på at vi er tilpasningsdyktige.

Mens noen har taklet å jobbe distribuert i et år, har andre deler av organisasjonen taklet å være på post under stadig endrede smittevernsregimer.


Kan bærekrafts brukes som vekstmotor? 

Ja – det må det for at det skal gå bra med kloden vår.

Jeg tror satsing på bærekraft blir stadig viktigere for å tiltrekke seg en ny generasjon av arbeidstakere som ønsker å jobbe i virksomheter som er både mangfoldige og ansvarlige.

Her i NRK er vi gang med å måle oss selv innen bærekraft – det er bevisstgjørende og motiverende.

Å produsere TV har feks et stort avtrykk og vi samarbeider nå med bransjeorganisasjonen Albert for å følge opp og redusere utslipp ifbm produksjonene våre.

 

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider? 

Dette får vi til!

 

 

Enterprise

This is what you will learn:

NRK

Medieutvikling

Teknologi i mediabransjen

Digitalisering

Min store motivasjon er å bidra til den endringsevnen som gjør at folk fortsatt har et rikt og godt medietilbud uavhengig av teknologisk utvikling – det er viktig for demokrati og samfunn.

- Heidrun Reisæter

Recommended literature:

En forfatter jeg har hatt glede av på det feltet er Mark Schwartz med feks War and Peace and IT. The Phoenix Project av Gene Kim er også en morsom inngang til temaet. 

 

This is NRK

Norsk rikskringkasting (NRK) er en statlig eid norsk allmennkringkaster. NRK er Norges største mediebedrift, med ca. 3500 ansatte, fordelt på hovedkontoret Marienlyst i Oslo, og 15 distrikts- og lokalkontorer. Kringkastingssjef siden 2013 er Thor Gjermund Eriksen.