<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: 3DPRINT

#0101: Økt konkurransedyktighet med rett verktøy

Gjest: Gøran Jenssen

VP 3D Printing Solutions

PLM Group


Med Vert Sunniva Rose

I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva med VP 3D Printing Solutions i PLM Group, Gøran Jenssen. Gøran startet med 3D-printere i 2008 som et sideprosjekt, og fikk senere spørsmål om å bygge opp en organisasjon for salg og service av 3D-print løsninger. I PLM Group jobber rundt 100 ingeniører av ulik bakgrunn med produktutvikling og produksjonsprosesser for over 5000 kunder i Norden og Baltikum. De samarbeider med teknologigiganter som MarkForged, 3Dsystems, HP og Dassault Systèmes for å kartlegge hvor 3D-printing kan ha verdi, og oppdager nye bruksområder daglig; alt fra å printe støpeformer i metall til å printe kroppsdeler i form av et puslespill for å bistå leger på operasjonssalen.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i 3D-print?

Jeg har jobbet med 3D-teknologi siden 2006, hovedsakelig modellerings og simuleringsverktøy. Har jobbet med 3D-printere siden 2008 som ett sideprosjekt da daværende eier av selskapet hadde en «passion» for det.

Hva gjør dere på jobben?

Vi jobber med eksisterende og nye kunder med produktutvikling og produksjonsprosesser. Vi ser på hvor 3D-print kan være passende og analyserer hvordan eksisterende design og supply chain kan forbedres fra tradisjonelle produksjonsbegrensninger.

Hva er de viktigste konseptene i 3D-print?

Redusere antall deler i produkter - færre deler gir lavere monterings- og lagrings-kost, og færre sammenkoblinger gir lavere risiko for brekkasje.

Hvorfor er det spennende?

Vi har muligheten til å endre hele prosessen fra utvikling til produksjon, og på toppen av dette få nye og bedre designmuligheter. Vi er også så heldige å få dra rundt å jobbe med designere og ingeniører i hele Norden, noe som er fascinerende i seg selv da det skjer utrolig mye spennende på teknologifronten her oppe.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

At så mange tror at det kommer til å være 3D-printere hjemme hos folk i fremtiden. Om man ser på kompleksiteten i forhold til materialer/prosesser og konfigurasjonene som trengs for å lage «final parts» tror jeg i beste fall at det er veldig lenge til. Vi ser nå flere store aktører posisjonere seg og starter oppbygging av produksjons-hubber hvor man kan sende filer for print. Det blir interessant å se hvor stor del av markedet disse vil ta versus in-house printing.

Ditt eget selvlaget beste eksempel på 3D-print?

Driver et prosjekt i Sverige nå hvor vi printer støpeformer i metall med kjølekanaler som ligger rundt parten. Vi er allerede oppe i 20% raskere produksjonssyklus.

Dine andre favoritteksempler på 3D-print  internasjonalt og nasjonalt?

Ved lagvis bygg kan man legge inn fargekoder x mm i modeller som slites for å visualisere at deler må byttes ut.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Det mest unike er vel «Norsk Titanium» som har utviklet en egen 3D-print-prosess og plattform som produserer deler som blir eksportert i dag. Ellers føler jeg at vi ligger litt bak resterende Nordiske land når det kommer til faktisk bruk av 3D-printing.

En favoritt 3D-print sitat?

Kom i gang uansett inngangsnivå eller vinkel!

SME

This what you will learn:

3D-print Produktutvikling Produksjonsprosesser
De viktigste konseptene i 3D-print er å redusere antall deler i produkter. Færre deler gir lavere monterings og lagringskost, og færre sammenkoblinger gir lavere risiko for brekkasje.

- Gøran Jenssen

Recommended literature:
«The 3Dprinting Handbook»  levert av 3DHubs

This is PLM Group

PLM Group er den største Dassault Systèmes SOLIDWORKS partneren i Nord-Europa med over 5000 forskjellige kunder innen en lang rekke forskjellige industrier i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Estland og Latvia. I mer enn 20 år har de hjulpet bedrifter med å effektivisere utviklingen av innovative produkter av høyeste kvalitet ved hjelp av 3D-print.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse