<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNBIZ

#1010: Anvendt AI / Ikke bare en professor

Gjest: Morten Dæhlen

Professor of UIO


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Morten Dæhlen. Han er professor i informatikk og dekan ved det matematisk-naturvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo. De diskuterer hva anvendt matematikk egentlig er og hvordan vi kan bruke det til å forstå den verden vi lever i.

Full transcript (Available soon)

Din faglige motivasjon, hovedprosjektet ditt på jobben, og hvorfor er det viktig?

Building Science - et nytt tverrfaglig forskningssenter ved UiO med fokus på emner som maskinlæring og digitale tvillinger.

Hvorfor er det utfordrende, og hvordan bygger du kulturen rundt dette arbeidet?

En måte er å etablere og drive fysiske og digitale samarbeidsrom.

Tema i kurset, på enkleste måte?

Emnet tar for seg temaer som er viktige for å trekke ut kunnskap/innsikt fra data.

Grunnleggende historie om emnet, og 5 hovedbegreper?

Data som en ressurs, kunsten å forstå data, kunnskapsrepresentasjon, dyp læring, etikk og personvern, fra innsikt til handling.

Hvordan ser en vellykket implementering ut?

En lang kø med deltakere.

Store fallgruver?

Tar ikke opp det som virkelig er viktig.

 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Hvordan kunne dine hverdagslige oppgaver blitt lettere ved bruk av AI?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

AI

Maskinlæring

Data Science

Digitale Tvillinger

Maskinlæring handler om to ting: Å predikere det som skjer fremover, og klassifisere det du finner.

- Morten Dæhlen

Recommended literature:

Jim Tørresen: Hva er kunstig intelligens? og nettsiden nora.ai

This is UIO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har en lang og stolt tradisjon innen forsking og undervisning i de klassiske realfaglige disiplinene. Fakultetet sin virksomhet dekker også et brett spekter av tverrfaglig forsking og ligger i front i Europa på flere områder.