<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: 3DPRINT

#0103: Additiv produksjon

Gjest: Tor Dokken

Sjefforsker of SINTEF Digital


Med Vert Sunniva Rose

I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva med sjefforsker i SINTEF Digital, Tor Dokken. I SINTEF Digital arbeider Tor med beregning av informasjon og geometri ved bruk av såkalte splines, bedre kjent som stykkvise polynomer. I 2014 startet Tor med et EU-prosjekt hvor de kombinerte nye metoder for geometribeskrivelse og simulering med additiv tilvirkning. I episoden kan du høre om kjemien og fysikken som ligger bak en 3D-printer, samt hvorfor dette spiller en viktig rolle for kvaliteten på det ferdige produktet.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i 3D-print?

Har arbeidet med matematikk for dataassistert konstruksjon, produksjon og simulering i mange år, både i industrielle prosjekter og forskningsprosjekter rettet mot subtraktiv produksjon. Jeg fulgte med på muligheter innen additiv produksjon. I 2014 åpnet det seg en mulighet til å søke et stort EU-prosjekt innen design og simulering for additiv produksjon, der vi skulle kombinere nye metoder for geometribeskrivelse og simulering med additiv tilvirkning.

Hva gjør dere på jobben?

Arbeider med teori og anvendelser innen en matematikkretning der Norge er ledende, mer spesifikt representasjoner av og beregninger på informasjon og geometri ved bruk av splines, bedre kjent som stykkevise polynomer. Anvendelser er både innen design, simulering, stordata analyser og AI.

Hva er de viktigste konseptene i 3D-print?

3D-printing er et ektefødt barn av digitalisering, og bygger på matematiske modeller av objektene som skal produsere, samt bygger objektene lag for lag. Det finnes mange teknologier og prosesser som benytter forskjellige materialer, både metall, polymer og keram-baserte prosesser. For å kontrollere de additive prosessene så må en ha kontroll på geometri, materialegenskaper og selve byggeprosessen.

Hvorfor er det spennende?

Det er svært tverrfaglig, mye er i dag basert på operatørenes erfaring. I framtiden vil mer og mer av design og simulering bli basert på simulering der innovative geometriske former kombineres med materialegenskaper og nye produksjonsmetoder.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Avhengig av hvilken faglig bakgrunn man har så er det ulike oppfatninger om hva som er de viktigste problemene å løse.

Ditt eget selvlaget beste eksempel på 3D-print?

Her må jeg referere til CAxMan-prosjektet.

Dine andre favoritteksempler på 3D-print internasjonalt og nasjonalt?

Det ligger videoer på våre web-sider av de to Use Casene i CAxMan. Det ene er en kreativ girboks fra STAM i Italia der AM er brukt for å forbedre produktegenskapene og få ned produksjonskostnader. Se: www.caxman.eu.

Hva slags mental modell bruker du for å forklare hvordan det funker?

I naturen bygger veps bolene sin additivt, sneglehus lages ved additive prosesser.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Vi har en del spennende bedrifter som Norsk Titanium og Tronrud Engineering. Det som kanskje er unikt er at vi har miljøer som SINTEF som dekker svært mange av de fagområder som kreves for framtidig AI: digitalisering, matematikk, materialer og prosessplanlegging.

En favoritt 3D-print sitat?

Riv ned STL-muren.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Vi må beskrive materialenes grunnleggende matematiske egenskaper i digital former. Er denne ønskelige 3D-utviklende industrielle revolusjonen mulig når den må kopiere naturens lover? Kan man virkelig digitalisere i såpass småskala at elektroner kan bli til algoritmer?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Additive prosesser Dataassistert konstruksjon Gnist erosjon
3D-printing bygger objektene lag for lag og bygger på matematiske modeller av objektene som skal produseres. Det finnes mange teknologier og prosesser som benytter forskjellige materialer. Både metall, polymer og keram.

- Tor Dokken

Recommended literature:
Videoene SINTEF har utviklet i CAxMan prosjektet,  både tilgjengelig på YouTube og på prosjektets web-sider Artikkel i Computers & Mathematics with Applications,: Trivariate Spline Representations for Computer Aided Design and Additive Manufacturing; https://arxiv.org/abs/1803.05756

This is SINTEF Digital

SINTEF Digital driver forskning og innovasjon innen digitale teknologier og teknologiorienterte samfunnsfag. Deres flerfaglige kunnskapsbase benyttes på tvers av alle bransjer, og hjelper kunder med å utnytte og møte mulighetene som skapes av digitalisering og digital transformasjon.