<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: TRANSPORT

#1036: Framtidens autonome systemer i maritim transport

Gjest: Jon Leon Ervik

Avdelingsleder of Kystverket


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN møter vi Jon Leon Ervik fra Kystverket, med Trond Hovland fra ITS som vert. Leon er avdelingsleder i avdeling for navigasjonsteknologi og los forvaltning i Kystverket og hjelper oss å forstå hvordan Kystverket er en drivkraft for autonome systemer i maritim transport, samt hvordan teknologi vil forandre hele den maritime sektoren slik vi kjenne den i dag. For hvordan vil egentlig den maritime transporten se ut om 15 år? Visste du forresten at kystverket skal bygge verdens første fullskala skipstunnel?

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i transport og teknologien rundt?
Teknologien har fascinert meg siden vi startet med digitale kart for ca 25 år siden. Samtidig som vi fikk GPS / DGPS som åpnet for nye aspekter og muligheter innen navigasjon.

Hva er det viktigste du gjør på jobben?
Inkludere brukerne og fokuserer på nytte for samfunnet. At forventninger om bidrag til sjøsikkerhet og effektivitet oppnås samtidig som vi skaper bærekraftige løsninger som også bidrar til verdiskapning for industrien.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Brukerinnvolvering og samtidig ikke falle for fristelsen og tro at noe er umulig eller sette grenser for hva vi kan oppnå.

Hvorfor er det spennende?
Fordi det er fremtiden, utnyttelse av mulighetene digitaliseringen gir oss skaper en bedre hverdag for mennesker som har sitt virke i det maritime miljø, sikrere og effektiv skipsfart.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Kunstig intelligens. Er det en trussel eller en god hjelper?

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Balt Safe sammen med alle land i Norden / Baltikum. SESAME sammen med norsk industri og myndighetspartnere i Singapore. Vi har også en rekke norske prosjekter som støttes av forskningsrådet.

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?
Da vil jeg fremheve at mye foregår i Europa der det er en felles sjøsikkerhetsorganisasjon som koordinere samarbeid om utvikling av felles systemer. SafeSeaNet rapporteringssystemet er ett av disse. Her hjemme vil jeg fremheve utviklingen av ArcticInfo og bølgevarsling sammen med Barents Watch

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kunnskap og evne til å få fagkunnskap og teknologisk kunnskap til å utfylle og samarbeide mener jeg er en viktig forutsetning. Utvikling av smarte algoritmer og Kunstig intelligens

Hva gjør vi unikt godt i Norge innen transport?
Samarbeider mellom ulike aktører og til og med mellom konkurrenter. Vi har en tillit til hverandre og et relativt lite miljø som samarbeider godt

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Vi jobber hele tiden mot sikrere, mer effektiv og optimal skipstrafikk. Men hva skal til for å oppnå dette, og hvordan vil de digitale løsningene som dukker opp bidra til å oppnå tryggere og mer effektiv havtransport?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Innovasjon i kystverket
ITS industrien
verdens første skipstunnel
framtidens maritime transport

Jeg liker humlen. Den skal egentlig ikke være i stand til å fly, men bryr seg ikke om det og flyr likevel. Slik bør vi tenke når vi skal være innovative.

- Jon Leon Ervik

Recommended literature:

https://www.kystverket.no/

This is Kystverket

Kystverket er en transportetat som ligger under Samferdselsdepartementet. Vi sørger for sikker og effektiv ferdsel i farleder langs kysten og inn til havner, og sørger for en nasjonal beredskap mot akutt forurensning.